Author profile picture
Waarom we over dit onderwerp schrijven:

Terugblikken op 2022 is saai als je ook de mogelijkheid hebt om samen met deskundigen vooruit te kijken naar wat er gaat gebeuren in 2023.

Innovation Origins staat bekend om het consequent vooruit blijven kijken. Wat gaat 2023 allemaal brengen voor de wereld van innovatie? We blikken vooruit op wat er staat te gebeuren op Kennispark Twente, samen met waarnemend directeur Marieke Stokkelaar. “De medtech hier in de regio komt in een stroomversnelling terecht.”

Samenwerking en clustervorming staan op nummer één. Samen bereik je meer, gaat Stokkelaar van start. “Je ziet dat gebiedsoverstijgend werken een must is voor innovatie en samenwerking op het Kennispark. Alleen op een eilandje voor je eigen vestigingslocatie zorgen, gaat niet meer werken.”

Booming medtech

Daarnaast worden er in Twente plannen gemaakt om onmisbare technologieën voor de wereld van vandaag, zoals medische technologie en chiptechnologie, naar een hoger niveau te tillen. In 2022 ging het al goed met het medtechcluster in de regio. Er werd er op het Kennispark hard gewerkt aan de professionalisering van dit cluster. Ook 2023 staat in het teken daarvan. Een van de concrete plannen: een team dat onder andere bestaat uit verschillende managers (een Care & Cure Manager, een Business Community manager en een manager Internationalisering) moet bedrijven, ziekenhuizen, zorginstellingen en andere relevante partners aan elkaar verbinden. “De behoeften van bedrijven en de vraagstukken uit de zorg worden op die manier op professionele wijze aan elkaar gekoppeld. Ook werken we aan een investeringsagenda voor vraagstukken die uit het cluster naar boven komen. Daarmee verwachten we dat dit cluster aankomend jaar verder groeit, hetgeen de zorg vooruit gaat helpen.” 

In diezelfde lijn kijkt Stokkelaar uit naar de bouw van de MedTech Factory, die mede dankzij financiële steun vanuit Europa (de REACT-EU gelden) en de RegioDeal-middelen tot stand wordt gebracht. Dit is een faciliteit voor medische technologiebedrijven, niet alleen uit Twente maar voor heel Nederland en West-Europa. Met de verwachte verstrekking van vergunningen in 2023, hopen we dat de bouw van de factory daadwerkelijk van start gaat. Al met al komt de medtech hier in de regio dus in een stroomversnelling terecht.”

Bloeiende chiptech

Ook de chiptech blijft niet achter in Twente. In 2023 wordt er onder meer een nieuw onderzoeksprogramma voor heterogene systemen voor chips opgezet. Technologieën als micro-elektronica, fotonica, quantum en microfluïdica komen allemaal samen in dit programma. “We trekken daarin ook nationaal op met Brainport, PhotonDelta, Oost NL, Delft en HighTech NL. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een nationale agenda om chipdesign te versterken, want als we ergens extreem goed in zijn in de wereld, dan is het wel in chipdesign. Daar moeten we nationaal en Europees echt in investeren, zodat we bijvoorbeeld genoeg talent blijven opleiden. Een wereld zonder chips is ondenkbaar namelijk, en het begint allemaal met design.”

Ook de verwachte opening van het Fraunhofer Innovation Platform for Advanced Manufacturing in 2023 zal de clusters een steun in de rug geven. De faciliteit biedt mogelijkheid om wetenschappelijke kennis te vertalen naar toepasbare technologische innovaties van de smart industry. De locatie zal onder andere beschikken over een testfabriek met productiesystemen en advanced manufacturing technologies.

Klimaatambities

Naast de versterking van de clusters is tot slot duurzaamheid in 2023 een hot topic. Zo ziet Stokkelaar graag dat er stappen worden gezet als het gaat om de warmtevoorziening, hoewel dat een flinke opgave zal worden. “Vanaf 1 januari 2023 is label C verplicht voor pandeigenaren, maar we moeten op termijn naar label A. Label C lukt vaak nog wel, de volgende stap is lastiger. Zeker met nieuwe vastgoedontwikkelingen op komst, wil je het liefst naar een collectieve oplossing, want anders gaat ieder voor zich een -wellicht duurdere- oplossing kiezen.”

Een duurzaam drinkwatersysteem mag ook niet ontbreken. “Om in de toekomst een bepaald type bedrijven te laten landen op Kennispark, moeten we kijken naar de beschikbaarheid van water. Het onttrekken van drinkwater aan de omgeving/waternetwerk wordt steeds lastiger vanwege de schaarste en zal voor bepaald type bedrijven niet meer voldoende zijn voor het productieproces.” Verschillende partners op het Kennispark zijn al aan het kijken of hier een goede oplossing voor te bedenken is. “De aanwezigheid van de rioolwaterzuivering, het Twentekanaal en innovatieve bedrijven op ons park zijn parameters die we meenemen in de haalbaarheid van slimme oplossingen.” 

“Daarbij gaan we natuurlijk het liefst voor innovatieve oplossingen, zoals het een innovatiedistrict betaamt!’, besluit de directeur.

Samenwerking

Dit artikel is gemaakt in een samenwerking tussen Kennispark Twente en onze redactie. Innovation Origins is een onafhankelijk journalistiek platform dat zijn partners zorgvuldig uitkiest en uitsluitend samenwerkt met bedrijven en instellingen die achter onze missie staan: het verhaal van innovatie verspreiden. Op die manier kunnen wij onze lezers waardevolle verhalen aanbieden die volgens journalistieke richtlijnen tot stand zijn gekomen. Wil je meer weten over hoe Innovation Origins samenwerkt met andere bedrijven? Klik dan hier