Source: EDF Startup Nation Scoreboard
Author profile picture

Van alle landen in de Europese Unie, heeft Nederland zijn beleid de afgelopen jaren het best in dienst gesteld van startups.  Dat is de conclusie van ‘The 2016 Startup Nation Scoreboard’, een publicatie van de European Digital Forum (EDF). Volgens het rapport is Nederland een klein land met een relatief grote impact op het internationale ondernemen.

Het rapport keek naar 22 aanbevelingen, gemaakt in een ‘Startup Manifesto’ in 2013, en bekeek hoeveel van die aanbevelingen over waren genomen door Europese beleidsmakers. Nederland scoorde een gemiddelde van 85%, gevolgd door de Italianen (82%) en de Britten (77%).

Source: ESM 2015
Source: ESM 2015

Dynamische economie
‘Nederland is een snel veranderende, dynamische economie die alle ondernemers en innovators kansen bied op een internationale schaal’, schrijft de EDF. Het rapport herkent een trend, waarbij Europese beleidsmakers de startups steeds serieuzer nemen.

Een sleuteleigenschap hierin zou zijn dat startups voor het eerst ook een duidelijke toename aan werkgelegenheid bieden. ‘Daarmee springen ze in een gat dat beleidsmakers voorheen niet konden vullen, dat van de groeiende werkeloosheid.’

Ondernemers
Een jaar eerder vroeg de EDF aan Europese ondernemers hoe ‘startup-vriendelijk’ ze hun land beschouwen.

Source: EDF Startup Nation Scoreboard
Source: EDF Startup Nation Scoreboard

Nederlanders bleken, samen met ondernemers uit Israël, het meest tevreden.  Volgens dat rapport blinkt Nederland uit in het verbinden van grote bedrijven met de kleinere starters.

Nederland scoorde samen met Israël een 4,2 (op een schaal van 1 tot 6). Roemenië kreeg de laagste score: 2,3. Volgens de monitor waren het vooral de Oost-Europese landen die nog een slag moeten maken in het ondersteunen van de startups. Volgens de EDF heeft Roemenië die slag voor een groot deel inmiddels gemaakt.

Samenwerking
De EDF dicht Nederland een leidende rol toe in het faciliteren van startups. ‘Alles gebeurt op iets meer dan 10 startup-hubs verdeeld over het land, ongeveer 90 minuten van elkaar af. Nederland krijgt daardoor het imago van zowel testomgeving als lanceringsplatform voor startups.’

Eén van die hubs is te vinden in Eindhoven, op de High Tech Campus. Veel van de startups hebben hun wortels in Philips, en vestigen zich aan de overkant van de straat in een accelerator-programma of beginnen voor zichzelf op een andere locatie op de campus.

De bijdrage die plekken als de campus leveren aan het Nederlandse en internationale ondernemerslandschap werd eerder duidelijk uit dit rapport. Toen bleek dat de meeste octrooien van Nederland in Eindhoven aangevraagd wordt, en de meeste patenten ter wereld van Philips kwamen.