Author profile picture

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu nodigt de wereld uit om Nederland als proeftuin te gebruiken voor testen rond toepassingen voor smart mobility. De Automotive Campus in Helmond en de Technische Universiteit Eindhoven fungeren daarbij als primaire plek voor zowel de ontwikkeling als de uitvoering van deze proeven. 

Florien van der Windt
Florien van der Windt

Komend weekend is SingularityU in Eindhoven het decor voor de “Next Mobility Hack”. In groepen met verschillende achtergronden wordt gepuzzeld aan smart mobility oplossingen


 

Volgens Florien van der Windt van het ministerie van I&M is Nederland bij uitstek geschikt voor dit soort proeven, onder meer vanwege de lange ervaring met volle wegen en de de ‘learning-by-doing’-aanpak. “Het doel is van groot belang voor onze toekomst. We helpen hiermee de verkeersveiligheid, we reduceren de CO2-uitstoot en zorgen voor minder files.”

Carlo van de Weijer, directeur van het Smart Mobility Instituut aan de TU/e, ziet een grote rol voor zijn instelling in het helpen oplossen van de mobiliteitsvraagstukken. Zo’n 250 promovendi zijn er momenteel bezig met onderzoek op dit gebied. “Bovendien werken we samen met andere kennisinstellingen en de Innovatiecentrale in Helmond, samen moeten we echt die oplossingen zien te vinden.”

Van der Windts uitnodiging is deze week te zien en te horen tijdens het ITS World congres in Melbourne. De Innovatiecentrale, gevestigd op de Automotive Campus in Helmond, heeft samen met Beter Benutten, Connecting Mobility, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een film gemaakt waarmee we de Nederlandse aanpak laten zien. Die film wordt getoond tijdens het congres in Melbourne deze week. In de film komen diverse experts, uit zowel publieke als private sector, aan het woord over Smart Mobility in Nederland.

“We hebben de film zo gemaakt dat het voor meerdere doeleinden te gebruiken is, en we delen het graag met alle Smart Mobility professional, zeker ook in Nederland”, zegt Evelien Brascamp van de Innovatiecentrale. Want een verdere bewustwording is hard nodig, weet ze. “De Nederlandse wegen zijn vol en de filedruk stijgt. Gezamenlijk moeten we zoeken naar oplossingen om de doorstroom te verbeteren, het aantal verkeersongelukken te verminderen en de uitstoot van CO2 te verlagen. We zijn gewend voorop te lopen en de wereld te veranderen. En dat doen we ook op het gebied van mobiliteit: we zijn hét land om Smart Mobility oplossingen in real life omgeving te testen. Nederland is koploper in Smart Mobility.”