Author profile picture

In een wekelijkse column, afwisselend geschreven door Maarten Steinbuch, Mary Fiers, Carlo van de Weijer, Lucien Engelen en Tessie Hartjes, probeert E52 uit te vinden hoe de toekomst eruit zal zien. De vijf columnisten, af en toe aangevuld met gastbloggers, zijn allemaal op hun eigen manier bezig met oplossingen voor de problemen van onze tijd. Zodat Morgen Beter wordt. Deze zondag is Maarten Steinbuch aan de beurt. Hier alle eerdere afleveringen.

De Engine begint op toeren te komen. We zijn bezig de eerste projecten te definiëren, en we willen graag snel aan de slag. De Eindhoven Engine moet een begrip worden. Hoe we hier in onze regio samen innovatie versnellen. Hoe we samenwerken om de versnelling van de technologie bij te benen met nieuwe producten, diensten, en oplossingen voor de grote uitdagingen. De ‘Eindhoven Engine als lichtend baken van innovatie’ zoals laatst te lezen was. Op heel veel plaatsen in onze regio hebben we de ingrediënten al te pakken: co-locatie van kenniswerkers uit verschillende organisaties zoals bijvoorbeeld bij Holst en Solliance. Met de nieuwe Eindhoven Engine projecten, mede gefinancierd en gesteund door bedrijven en de Brainport Actie agenda, willen we een nieuwe stap zetten: laten zien dat innovatie daadwerkelijk versneld kan worden door ervaring samen te brengen nu juist ook in combinatie met jong talent, niet op de plek bij een bedrijf, maar een aparte co-locatie. Want dat geeft disruptief doen en denken meer kans, en bovendien kruisbestuiving tussen de projecten, en dus tussen de verschillende industriegroepen. De digitale revolutie zal disruptief zijn in vele toepassingsgebieden. Alles wordt met elkaar verbonden en geen enkele partij is meer in staat om de maatschappelijke uitdagingen alleen op te lossen. De toekomst van innovatie is samenwerking in multidisciplinaire ecosystemen op open platformen. De Eindhoven Engine zal ook in de opzet en de manier van werken innovatief zijn.

Wat is de Eindhoven Engine?

Het is geen instituut waar mensen in een vast dienstverband werken. Het is een plek waar projecten worden uitgevoerd, door studenten en medewerkers van universiteit, hogeschool, TNO en mogelijk andere kennisinstellingen, samen met medewerkers van bedrijven en maatschappelijke instellingen. Een bruisende, ‘agile’, en inspirerende locatie (en op termijn meerdere locaties!) waar we samen onderzoek doen. Geen fundamenteel onderzoek, want daar is de universiteit voor. Nee, projectontwikkeling en toegepast onderzoek, met concrete oplossingen voor uitdagende problemen en concrete business cases. Lees ook nog eens de blogpost over de kenniswerkersregeling. We gaan ook een leergang ontwikkelen voor disruptieve innovatie en life long learning voor de deelnemers aan de Engine, en we gaan tevens aandacht geven aan de invloed van technologie op de maatschappij, via ons Outreach programma.

Wat is een Engine project?

Een Eindhoven Engine project is een project waarbij een aantal bedrijven en maatschappelijke instituten samen met de kennisinstellingen en studenten aan werken. Als team. Het project kan weliswaar een paar maanden duren, maar de meeste projecten zullen 2 tot 4 jaar zijn. De omvang is tussen de 5 en 20 medewerkers, met ongeveer de helft studenten (van alle opleidingsniveaus), tweejarige PDEngs (ontwerpersopleiding), en promovendi. En in deeltijd of voltijds, maar in ieder geval tijdelijk, onderzoeksmedewerkers van de kennisinstellingen, en medewerkers van bedrijven en indien mogelijk en gewenst ook van maatschappelijke instellingen, zoals bijvoorbeeld zorginstellingen. De co-locatie is belangrijk, want dat gaat de versnelling geven: ervaring matchen met jong en disruptief denken, met focus op echte uitdagingen, en gebruikmakend van de overvloedig aanwezige meest recente wetenschappelijke, toegepaste kennis en bedrijfservaring uit de “echte wereld”. En toegang tot veel diversiteit – mensen, vragen, kennis – uit het bedrijfsleven.

Voorbeelden?

Voorbeelden zijn een nieuwe slimme aandrijving van een positioneersysteem voor een waferscanner, een nieuwe slimme radar voor in de auto, of een slimme manier om hartfalen te voorspellen. Maar we moeten ook echt aan de slag met robots voor de zorgsector en nieuwe manieren om energie op te slaan. We zijn nu bezig de eerste projecten samen te stellen, en de komende jaren gaan we dat sterk uitbreiden. Uiteindelijk zullen de projecten onderdeel zijn van lange termijn programma’s en van de Engine roadmap.

We willen na de zomer echt starten, met een aantal projecten om de eerste kritische massa te vormen. En gaat het dan gelijk zoals ik hierboven beschreef? Vast niet. Zoiets heeft tijd nodig. Hoe gaaf zou het zijn dat jij als medewerker met zeg tien jaar ervaring in een bedrijf aan jouw leidinggevende gaat vertellen, dat je heel graag in een Eindhoven Engine mee wil gaan doen. Omdat je nieuwe kennis wil opdoen, iets waardevols te brengen hebt (kennisoverdracht), of omdat je nieuwe inspiratie wil krijgen en geven. En dat je baas dan zegt, terwijl het keidruk is op het werk: “dat is een goed plan, moet je doen!”, omdat hij weet dat het voor het bedrijf een zeer goede investering is. Niet alleen voor jou als medewerker, maar ook voor het bedrijf, omdat alles zo snel gaat, en de Engine een voorsprong geeft en je bovendien al vroegtijdig met studenten in aanraking komt om hen te motiveren voor jouw bedrijf.

Laten we beginnen, en leren, en aanpassen!

Eindhoven Engine