Author profile picture

Om de luchtvervuiling in Eindhoven tegen te gaan, zijn op korte termijn meer maatregelen nodig. Naar aanleiding van een vonnis van de rechtbank Den Haag is staatssecretaris Sharon Dijksma (infrastructuur en milieu) begonnen met de opstelling van een luchtkwaliteitsplan dat maatregelen bevat om op een zo kort mogelijke termijn aan de grenswaarden te voldoen. Vooruitlopend op dat plan zijn alle locaties geïdentificeerd waar op basis van metingen van het RIVM nog sprake is of zal zijn van (te verwachten) overschrijdingen van de grenswaarden. In Eindhoven gaat het om 9 locaties, voornamelijk in de binnenstad.

Onderaan dit artikel een interactieve kaart met de risicolocaties

Het ergst is de vervuiling (stikstofdioxide) langs de Vestdijk, ter hoogte van de Albert Heijn, maar ook elders in de binnenstad is de luchtkwaliteit volgens het RIVM te slecht. Ook op de Emmasingel, Keizersgracht en Mauritsstraat worden de normen overschreden. Buiten het centrum geldt dat ook voor de Anthony Fokkerweg, bij de afrit van de A2. De Eindhovense wethouder Mary-Ann Schreurs heeft de gemeenteraad eerder deze week laten weten dat een oplossing alleen bereikt kan worden door een drastische terugdringing van het autoverkeer.

“Een schone lucht is van levensbelang”, zegt de staatssecretaris. “Daarom ben ik direct na de uitspraak gestart uitvoering te geven aan het vonnis. Samen met de decentrale overheden ben ik begonnen om de aanpak van de overschrijdingen van de grenswaarden verder te versnellen en te concretiseren.” Dit plan wordt een aanvulling op bestaande maatregelen die Rijk, betrokken gemeenten en provincies al nemen. “Ook heb ik het RIVM gevraagd een actualisatie te maken van de locaties waar nog sprake is van te verwachten overschrijdingen van de grenswaarden.”

Uit de metingen blijkt dat de overschrijdingen zich nog voordoen in een aantal binnensteden en in sommige regio’s waar veel veehouderijen zijn gevestigd.

(klik op de locaties van onderstaande interactieve kaart om de foto te bekijken)