Captial of Uruguay: Montevideo. Photo: Pixabay
Author profile picture

TNO doet de metingen in opdracht van het Uruguayaanse Ministerie van Milieu. Nederland heeft een wereldwijd erkende toppositie op het gebied van emissiemonitoring, dankzij het succes van het Nederlandse TROPOMI satellietinstrument dat dagelijks wereldwijd luchtvervuiling meet. Het uiteindelijke doel van deze samenwerking is het opzetten van een systeem waarmee de luchtvervuiling in Uruguay continu gemonitord en voorspeld wordt.

Waarom je dit moet weten:

Nederland heeft veel expertise in huis om luchtvervuiling te monitoren en voorspellen: een mondiaal probleem.

Luchtvervuiling is een wereldwijd gezondheidsprobleem. Om effectief beleid tegen luchtvervuiling te maken, is nauwkeurige data van essentieel belang. Over het algemeen doen landen dit via landelijke meetnetten op de grond. Voor landen die echter over minder grondmeetinfrastructuur beschikken, biedt de vrij beschikbare data van satellieten, bijvoorbeeld van het TROPOMI-instrument van de Sentinel-5p-satelliet van ESA, uitkomst.

Hoge concentraties luchtvervuiling in Uruguay

In het project met het Uruguayaanse Ministerie van Milieu onderzoekt TNO de mogelijkheden om satellietgegevens te gebruiken voor landelijke detectie van hoge concentraties luchtvervuiling in Uruguay. Verder traint TNO ook de medewerkers van het ministerie in het gebruik van haar LOTOS-EUROS simulatiemodel voor luchtkwaliteit. Dit model kan naast satellietgegevens worden gebruikt om voorspellingen te maken over de luchtkwaliteit. Momenteel wordt dit model actief gebruikt voor dagelijkse luchtkwaliteitsvoorspellingen als onderdeel van de Copernicus Atmosphere Monitoring service, een gezamenlijk initiatief van het Europees Comité en het Europese ruimtevaartagentschap (ESA). “Door grondmetingen, satellietwaarnemingen en modellen van gerapporteerde emissies te combineren, kunnen we de luchtkwaliteit van een land het best voorspellen,” zegt Anton Leemhuis, directeur aardobservatie bij TNO.

Nederlandse expertise

Eerder beschreef TNO in een paper dat de opgebouwde expertise kansen biedt voor Nederland om een gidsland te worden op het gebied van internationale emissiemonitoring. Nederland heeft veel ervaring in het realiseren van aardobservatiemissies voor het monitoren van luchtvervuiling, stikstof en broeikasgassen. Dit komt onder andere door de wetenschappelijke samenwerking van TNO met partners KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut), SRON (Nederlands Instituut voor Ruimteonderzoek) en de Technische Universiteit Delft in het Clear Air consortium. Een concreet voorbeeld is het Nederlandse satellietinstrument TROPOMI, waarvan het optische hart voor een groot deel door TNO is ontworpen. Sinds 2017 meet deze baanbrekende innovatie 24/7 wereldwijd de atmosfeer, inclusief stikstofdioxide, methaan, fijnstof en ozon.