Author profile picture

Met de deadline voor de Europese duurzaamheidsrapportage in zicht, blijkt uit onderzoek dat ruim een kwart van de Nederlandse bedrijven nog geen data verzamelt over hun klimaatimpact. Dit komt naar voren uit een analyse uitgevoerd door het onderzoeksbureau SEO en de Universiteit van Amsterdam. Vanaf het jaar 2025 dienen grote Nederlandse ondernemingen volgens de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) wettelijk verslag uit te brengen over hun beleid en prestaties op het gebied van duurzaamheid.

  • 25 procent van de Nederlandse bedrijven verzamelt geen data over hun klimaatimpact.
  • Dit kan in de toekomst problemen opleveren, aangezien het vanaf 2025 verplicht wordt om te rapporteren.


Binnen Europa betekent dit dat 75.000 organisaties verplicht zijn om hun aanpak op het gebied van Milieu, Maatschappij en Bestuur (ESG) te laten controleren door een externe partij, vergelijkbaar met hoe een accountant de jaarrekening controleert. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het formuleren van streefcijfers voor het aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dat het bedrijf van plan is aan te nemen.

Anticipatie en voorbereiding

Er is een merkbare scheiding tussen bedrijven die al stappen hebben ondernomen en zij die achterblijven. De helft van de grote bedrijven is al bezig met het continu monitoren van hun duurzaamheidsinspanningen. Dit contrasteert sterk met de 27% die nog niets heeft gedaan op dit gebied. Deze bedrijven zullen een inhaalslag moeten maken om de rapportageverplichtingen na te komen.

De situatie in België

In België is de situatie nog uitdagender. Volgens recent onderzoek van IPSOS is de overgrote meerderheid van de Belgische bedrijven niet klaar voor de verplichte EU-duurzaamheidsrapportage. Dit toont aan dat het probleem van onvoorbereidheid niet alleen beperkt is tot Nederland, maar een bredere Europese uitdaging vormt.

Grote vs. kleine bedrijven

In eerste instantie is deze verplichting enkel van toepassing op grote bedrijven, die wellicht al actiever zijn op het gebied van impactmeting en -rapportage. Er valt dus mogelijk meer te winnen door ook kleinere bedrijven aan deze rapportageverplichting te onderwerpen, zij het met aandacht voor de administratieve lasten die dit met zich mee kan brengen.