© Vulcan
Author profile picture

Chemieconcern Nobian en Vulcan, een Australisch mijnbouwbedrijf dat zijn eerste Zero Carbon Lithium en hernieuwbare energieproject ter wereld ontwikkelt, gaan de haalbaarheid onderzoeken van de productie van lithiumhydroxide uit lithiumchloride in Duitsland. Lithium is een belangrijk ingrediënt voor de snelgroeiende Europese markt voor batterijen en elektrische voertuigen (EV).

Strategisch partnerschap

Via dit partnerschap kan Nobian zijn expertise op het gebied van elektrolyse en chloorproductie inzetten om in samenwerking met Vulcan lithiumhydroxide te produceren. Daartoe zal Nobian een elektrolyse- en kristallisatiedemofabriek bouwen op zijn locatie in Frankfurt, dicht bij de geothermische lithiumreservoirs van Vulcan om lithiumchloride te winnen. De demo-installatie wordt dan door Vulcan en Nobian samen worden geëxploiteerd. Nog dit jaar moet het bedrijf operationeel zijn. Vulcan en Nobian kijken ook naar de exploitatie van chloor en waterstof, bijproducten van het elektrolyseproces, en gezamenlijk de haalbaarheid van een commerciële lithiumfabriek beoordelen.

Snelgroeiende Europese EV- en lithiummarkt

De overeenkomst combineert Nobians jarenlange expertise in chloorelektrolyse met Vulcans toegang tot de grootste lithiumvoorraad in Europa. Ongeveer tweederde van al het lithium wordt gebruikt in batterijen. Vulcan heeft afnameovereenkomsten gesloten met toonaangevende autofabrikanten, waaronder Stellantis, Volkswagen en Renault.

Door de grote vraag naar elektrische auto’s is de EU de snelst groeiende lithiummarkt ter wereld, zonder lokale aanvoer van lithium. Het project ondersteunt de ambitie van de EU om minder afhankelijk te worden van externe bronnen voor grondstoffen en technologie, met inbegrip van de oprichting van Europese batterijfabrieken en lokale bevoorrading van lithium.

Lithium uit Europa?

Lithium transporteert de elektrische energie in een batterij en is een essentiële verbinding in oplaadbare batterijen. Voor gebruik in EV-batterijen zal lithiumchloride worden gewonnen uit Vulcan’s geothermische pekel met behulp van een Direct Lithium Extraction (DLE)-proces, dat wordt omgezet in lithiumhydroxide via elektrolyse zonder gebruik van fossiele brandstoffen. Daartoe wil Vulcan verschillende geothermische installaties, DLE-installaties en een centrale lithiumhydroxidefabriek bouwen op basis van geothermische lithiumreservoirs in het gebied van de Boven-Rijnvallei, dicht bij Frankfurt.

De samenwerking met Vulcan ondersteunt de duurzaamheidsambitie van Nobian om tegen 2040 koolstofneutraal te worden en om “samen groener te groeien” met partners. De lithiumproductie van Vulcan is gebaseerd op een koolstofvrij productieproces. De samenwerking draagt ook bij aan de Europese en Duitse klimaatdoelstellingen om in 2050 klimaatneutraal te zijn door meer elektrische en groene mobiliteit.

Nobian en Vulcan reacties

Dr. Jürgen Baune, Vice-President Chlor-Alkali en Managing Director Nobian Duitsland: “Hierdoor kan Nobian een belangrijke speler worden in de levering van grondstoffen aan de batterij-industrie en onze portefeuille van batterijgrondstoffen verder versterken. Die omvat ook natronloog, zoutzuur en hypochloriet, terwijl we sterke marktposities hebben om het bijproduct chloor en waterstof te commercialiseren.”

De algemeen directeur van Vulcan, Dr. Francis Wedin: “Ons partnerschap met Nobian maakt deel uit van onze strategie om te profiteren van synergieën die ontstaan door samen te werken met bestaande chemieproducenten. De ervaring van Nobian zal bijdragen tot het bereiken van ons doel om de productie van ons Zero Carbon Lithium Project in 2024 op te starten.”