AI generated image of an EV escaping fire
Author profile picture

De brand op de Fremantle Highway heeft opnieuw een discussie aangewakkerd over de brandveiligheid van elektrische voertuigen. Velen wezen naar de ongeveer 500 EV’s aan boord als de oorzaak van het vuur. Nu lijkt het erop dat deze niet de oorzaak waren en ook niet hebben bijgedragen. Maar het leidde wel tot een verbod op elektrische voertuigen door de Noorse rederij Havila Krystruten, omdat ze niet voorbereid waren op lithium-ionbranden op zee. Deze stap is niet zonder betekenis in Noorwegen, waar elektrische voertuigen in 2022 goed waren voor meer dan 80% van de verkochte voertuigen.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is de kans dat elektrische voertuigen in brand vliegen kleiner dan hun benzine- en dieselvoertuigen. Hoewel de energie in EV-batterijen het blussen van branden lastig kan maken, laten de data zien dat het risico op een brand relatief laag is.

  • Elektrische voertuigen kregen aanvankelijk de schuld van de brand aan de Fremantle Highway, maar er zijn aanwijzingen dat ze de brand niet hebben veroorzaakt of eraan hebben bijgedragen.
  • In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, blijkt uit gegevens dat elektrische voertuigen veel minder snel vlam vatten dan benzine- of dieselvoertuigen.
  • Hoewel brand door lithium-ionbatterijen moeilijk te blussen kan zijn, kunnen de juiste veiligheidsmaatregelen helpen om de risico’s te beperken.

De mythes en de werkelijkheid: EV en brand

Lithium-ion accu’s zijn het onderwerp geweest van vele mythes, vaak gevoed door spraakmakende incidenten zoals de brand op de Fremantle Highway. Het is echter belangrijk om de feiten te kennen. Volgens onderzoek van het Zweedse bureau voor civiele rampenbestrijding is de kans dat elektrische voertuigen in brand vliegen 20 keer kleiner dan benzine- en dieselauto’s. In 2022 vloog in Zweden slechts 0,004% van de elektrische of plug-in hybride auto’s in brand, tegenover 0,08% van de auto’s die op fossiele brandstoffen reden. Ondanks het toenemende aantal elektrische voertuigen op de weg, is het aantal branden in deze voertuigen constant gebleven.

Bovendien verklaarde de International Union of Marine Insurance dat van geen enkele brand aan boord van een autotransporteur bewezen is dat deze veroorzaakt is door een fabrieksnieuwe EV. Het is opmerkelijk dat van de 3.784 nieuwe auto’s aan boord van de Fremantle Highway, tussen de 900 en 1.000 auto’s, inclusief de EV’s, in goede staat bleken te zijn. Dit suggereert dat de EV’s aan boord niet de oorzaak waren van de brand, in tegenstelling tot de eerste speculaties.

Lithium-ion branden begrijpen

Lithium-ion batterijen zijn over het algemeen veilig, maar ze vormen desondanks een flinke uitdaging als het gaat om brandbestrijding. Deze branden hebben unieke eigenschappen en zijn erg moeilijk te blussen. Het kan zelfs zo zijn dat je het vuur moet laten uitbranden omdat extra cellen scheuren door vuur en hitte, waardoor brandbare dampen vrijkomen. Hoewel water of schuim branden snel lijken te doven, kunnen lithium-ionbranden opnieuw ontbranden als de gebroken cellen zuurstof krijgen.

Het is ook belangrijk op te merken dat lithium-ion branden kunnen ontstaan wanneer deze batterijen beschadigd of verkeerd gebruikt worden. Verkeerd opladen kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de batterij zijn lading sneller verliest, waardoor hitte ontstaat en een thermische runaway begint. Bij beschadiging of doorboring kunnen de afzonderlijke cellen binnenin beschadigd raken en ontvlambare elektrolytdampen afgeven. Daarom zijn de juiste opslag-, oplaad- en verwijderingsprocedures van het grootste belang om lithium-ion-brand te voorkomen.

Lithium-ion branden voorkomen en beheersen

Fabrikanten, regelgevende instanties en onderzoeksinstellingen spannen zich in om de kans op lithium-ionbranden te verkleinen. Zo zou AI een belangrijke rol kunnen spelen.

De National Fire Protection Association (NFPA) biedt hulpmiddelen om een veiliger gebruik van lithium-ion-accu’s in verschillende toepassingen te bevorderen. De NFPA biedt veiligheidstips voor kleinere apparaten zoals mobiele telefoons, laptops, e-sigaretten en e-bikes, met informatie over veilig opladen en verwijderingsmethoden. Ze bieden ook online trainingen voor eerstehulpverleners en het publiek om de unieke uitdagingen van EV-branden aan te pakken.

Hoewel lithium-ionbranden een uitdaging kunnen zijn om te beheersen, kunnen de risico’s met de juiste kennis, voorzorgsmaatregelen en responsstrategieën aanzienlijk worden beperkt. Daarom is de angst voor EV-branden misschien meer een hype dan werkelijkheid en is het verbieden van EV’s op schepen eerder een overreactie dan een noodzaak.