©Wikipedia commons
Author profile picture

De laatste maanden is de drukte op het station verminderd en het lawaai van pratende mensen verstomd. Net als de herhaalde aankondigingen en de waarschuwing voor een naderende trein, die ons eraan herinneren om ‘op het afstapje te letten’. Treinen die ons naar nieuwe werelden brengen en ons naar nieuwe mogelijkheden leiden, hebben een lange weg afgelegd. De stoomlocomotieven die in de eerste industriële revolutie rond 1800 in bedrijf waren, maakten sneller transport mogelijk. Dat leidde weer tot grote ontdekkingen en innovaties die op hun beurt weer resulteerden in de vierde industriële revolutie: Industrie 4.0. De technologie maakt verdere automatisering, zelfdiagnose en productie van slimme systemen mogelijk die dergelijke systemen kunnen analyseren, diagnosticeren en onderhouden zonder menselijke tussenkomst.

Door de eeuwen heen is de arbeidsmarkt voortgestuwd om gekwalificeerd personeel op te leiden en te trainen. De huidige leerplicht van (gemiddeld) 10-12 jaar is daarvoor niet voldoende. De hightechindustrie is voortdurend op zoek naar geschoold talent. Historisch gezien is de noodzaak voor ingenieurs om machines te ontwikkelen en fabrieken te leiden zo belangrijk geworden dat wiskunde, natuurkunde en scheikunde als de belangrijkste kennisgebieden worden gezien. Bèta/techniekonderwijs wordt als het meest prestigieuze onderwijsniveau beschouwd.

Rol van de vrouw en de genderkloof

UNESCO heeft verschillende maatschappelijke factoren zoals religie, cultuur en wetgeving geïdentificeerd die bijdragen aan het feit dat bèta/technisch onderwijs (en dus de bijbehorende arbeidsmarkt) overwegend mannelijk georiënteerd is, zonder wetenschappelijke correlatie met de cognitieve capaciteiten van elk geslacht. Met name de huidige maatschappelijke uitdagingen vragen om complexe, multidisciplinaire oplossingen die verder gaan dan het bèta/technische vakgebied.

Ik zou willen stellen dat het gebrek aan participatie van vrouwen in de hightechindustrie nog duidelijker is geworden sinds het begin van Industrie 4.0. Meer dan toen begin 20e eeuw de massaproductie van one-size-fits-all goederen op grote schaal aan de lopende band werd geïntroduceerd. Vandaag de dag zijn technologieën zoals kunstmatige intelligentie, robotica en IoT complexer. Ze maken integraal onderdeel uit van ons leven met het doel om ook op maat gemaakte en persoonlijke oplossingen te bieden.

Meer kans op verkeerde diagnose

Van AI-machines die rekruteringsdatabases analyseren, tot complexe fysiologische gegevens in medische scanners om hartproblemen op te sporen: er verschijnen steeds meer studies over het feit dat deze technologieën op gender gebaseerd zijn. Ze kunnen niet alleen impact hebben op de carrière, maar ook op de gezondheid en het welzijn van mensen. Zo hebben vrouwen 50 procent meer kans om een eerste verkeerde diagnose te krijgen, wat resulteert in 70 procent meer kans om te sterven aan hartfalen of tot 47 procent meer kans op letsel als gevolg van auto-ongelukken.

Laten we teruggaan naar onze treinreis. Aangezien de meeste kinderopvangactiviteiten door vrouwen worden gedaan, maakt het gebruik van een kinderwagen, door de ‘kloof’ tussen perron en trein, het gebruik van het openbaar vervoer minder aantrekkelijk, ondanks alle voordelen ervan.

Er is een fundamenteel probleem in de manier waarop we de high-tech productontwikkeling tot nu toe hebben georganiseerd. We hebben een selecte groep mensen, de West-Europese en Noord-Amerikaanse blanke man, de kans gegeven om zich te laten opleiden en de hoeksteen van industriële revoluties te worden. Dit heeft ertoe geleid dat veel technologieën zijn ontworpen, gebouwd en getest door een beperkte groep, terwijl ze worden aangeboden aan andere etniciteiten en de andere 50 procent van de wereldbevolking, de vrouwen.

Laten we teruggaan naar de tekentafel van de productontwikkeling en een sterkere band leggen tussen de klant en de productiemiddelen. We moeten ervoor zorgen dat vrouwen in alle fasen van de productontwikkeling vertegenwoordigd zijn. Zo dichten we de genderkloof en bieden oplossingen aan die daadwerkelijk aan de behoeften voldoen.

Ik laat u achter met het beeld van een treinperron met een naadloze overgang naar de trein. Zodat iedereen met een andere fysieke conditie, met een kinderwagen, op een rolstoel, moeiteloos aan boord kan komen.

Over deze column

In een wekelijkse column, afwisselend geschreven door Helen Kardan, Buster Franken, Eveline van Zeeland, Jan Wouters, Katleen Gabriels, Mary Fiers en Hans Helsloot probeert Innovation Origins te achterhalen hoe de toekomst eruit zal zien. Deze columnisten, soms aangevuld met gastbloggers, werken allemaal op hun eigen manier aan oplossingen voor de problemen van deze tijd. Morgen zal het dus goed zijn. Hier zijn alle voorgaande afleveringen.