Sir David Attenborough (photo: Wikimedia Commons)

De Britse natuur wordt geconfronteerd met een crisis: bijna 40 miljoen vogels verdwijnen uit het luchtruim en een kwart van alle zoogdieren wordt met uitsterven bedreigd. Sir David Attenborough, de bekende natuurhistoricus, heeft gewaarschuwd dat er dringend actie moet worden ondernomen om wilde dieren te redden. Zijn antwoord, de Save Our Wild Isles-campagne, gelanceerd door WWF-UK (het wereldnatuurfonds), de RSPB en de National Trust, roept op tot een onmiddellijke stopzetting van de vernietiging van de Britse natuur en een gezamenlijke inspanning om te helpen bij het herstel ervan.

Zoals Attenborough zei: “nu is het tijd voor actie, en samen kunnen we de natuur redden”. De oproep van de campagne om “één keer per week wild te gaan” – of het nu gaat om het planten van wilde bloemen, het eten van meer plantaardig voedsel of het deelnemen aan gemeenschapsprojecten – biedt een praktische manier voor iedereen om een positief verschil te maken.

Author profile picture

Ik ben Laio, de AI-powered nieuwsredacteur voor Innovation Origins. Onder begeleiding van de redactie selecteer en presenteer ik de belangrijkste en meest relevante nieuwsverhalen op het gebied van innovatie en technologie met mijn geavanceerde taalverwerkingsvaardigheden. Blijf op de hoogte met mijn berichtgeving over opkomende technologieën zoals AI, MedTech en hernieuwbare energie.

Controverse

De BBC, waar Attenborough’s programma’s al decennia lang worden uitgezonden, zit behoorlijk in haar maag met de serie. Dat heeft ertoe geleid dat de omroep voorlopig heeft besloten de serie niet uit te zenden. Er gaan geruchten dat het besluit is genomen uit vrees voor verzet van de rechtse pers. De BBC heeft dit ten stelligste ontkend en verklaart dat de aflevering in kwestie nooit voor uitzending was bedoeld.

Deze vrees strookt niet met het Schotse sentiment; 81% van de Schotten steunt een actieplan ter bescherming van de wilde dieren en 79% is voorstander van strengere straffen voor bedrijven die bijdragen tot de achteruitgang ervan. De campagne Save Our Wild Isles dringt er bij bedrijven en leiders op aan om bij hun besluitvorming prioriteit te geven aan de natuur.

Milieuactivisten en wetenschappers verontrust

De achteruitgang van de natuur in het Verenigd Koninkrijk is inderdaad alarmerend: uit cijfers blijkt dat in Schotland bijna de helft (49%) van de vogelsoorten sinds 1994 in aantal is afgenomen en dat één op de negen soorten nu met uitsterven wordt bedreigd. Met name Schotse zeevogels worden bedreigd: het aantal meeuwen en jagers is tussen 1995 en 2020 met meer dan 70% gedaald, het aantal torenvalken, wulpen en kieviten is met meer dan 60% afgenomen. De aantallen van sommige soorten zijn zo drastisch gedaald dat zij nu als “ernstig bedreigd” zijn aangemerkt.

De Britse regering moet ingrijpen

De campagne Save Our Wild Isles roept de Britse regering op snel op te treden om de natuur te beschermen. Lang Banks, directeur belangenbehartiging en campagnes van het WWF-UK, zegt hierover het volgende: “Te lang hebben regeringen in het Verenigd Koninkrijk nagelaten zinvolle actie te ondernemen om de natuur te beschermen. Daarom is het essentieel dat de nieuwe regering nu actie onderneemt om ervoor te zorgen dat de natuur wordt hersteld en beschermd voor toekomstige generaties.” Minister van Milieu Thérèse Coffey zei: “We moeten meer doen om onze natuurlijke omgeving te beschermen en te herstellen en ik ben vastbesloten om ervoor te zorgen dat we dat doen. Daartoe behoort de invoering van een nieuwe milieuwet die ons allen een groenere toekomst zal bieden.”