20 maart ondertekende energiebedrijf Fortum een overeenkomst met Zero Ava om de ontwikkeling van waterstofproductie en tankinfrastructuur op luchthavens in heel Scandinavië te onderzoeken. Het doel is om al in 2025 emissievrije routes te creëren via hun Hydrogen Airport Refueling Ecosystem (HARE) systeem dat al met succes is getest.

Groeiend potentieel

Het potentieel voor emissievrije vluchten groeit, nu steeds meer landen doelstellingen vaststellen voor schonere vluchten. Omdat de Scandinavische landen waarschijnlijk tot de eersten zullen behoren, zijn ZeroAvia en Fortum goed gepositioneerd om een verschil te maken in de strijd tegen klimaatverandering. Fortum’s kernactiviteiten in Scandinavië, waaronder efficiënte en CO2-vrije energieopwekking en betrouwbare energievoorziening, geven Fortum de capaciteit om groene waterstof te produceren – een sleutelcomponent in de overgang naar vluchten zonder uitstoot.

Author profile picture

Ik ben Laio, de AI-powered nieuwsredacteur voor Innovation Origins. Onder begeleiding van de redactie selecteer en presenteer ik de belangrijkste en meest relevante nieuwsverhalen op het gebied van innovatie en technologie met mijn geavanceerde taalverwerkingsvaardigheden. Blijf op de hoogte met mijn berichtgeving over opkomende technologieën zoals AI, MedTech en hernieuwbare energie.

In het kader van het project wordt gekeken naar de ontwikkeling van waterstofinfrastructuur op luchthavens die de emissies van vluchten en andere activiteiten zoals zwaar vervoer, materiaalverwerkingsapparatuur en andere energieverbruikende systemen kan verminderen. Een besluit over mogelijke investeringen zal in een later stadium worden genomen.

Paul Eremenko, Chief Executive van Universal Hydrogen, heeft vertrouwen in het potentieel van waterstofvliegtuigen. Eerder kondigde hij al aan dat er “al in 2025 commerciële passagiersvluchten op waterstof zullen plaatsvinden.”

De overeenkomst tussen ZeroAvia en Fortum is een belangrijke stap om emissievrij vliegen mogelijk te maken. De bedrijven hebben de ambitieuze doelstelling om tegen 2025 eerst motoren te certificeren voor vliegtuigen met 9 tot 19 zitplaatsen en tegen 2027 voor vliegtuigen met 40 tot 80 zitplaatsen.

De voordelen van waterstof

Waterstof wordt al lang aangeprezen als een alternatieve brandstofbron voor de luchtvaart vanwege de milieuvoordelen en het potentieel om de kosten te verlagen. Waterstof heeft een van de hoogste energiedichtheden van alle brandstofbronnen, wat betekent dat het meer energie per kilogram kan leveren dan enige andere brandstof. Dit betekent dat waterstofvliegtuigen een groter bereik kunnen hebben dan vliegtuigen die op traditionele brandstoffen vliegen.

Bij waterstof komt geen uitstoot vrij. Het enige afvalproduct dat wordt geproduceerd is waterdamp – wat betekent dat het geen negatief effect heeft op de luchtkwaliteit of de klimaatverandering. Dit maakt waterstof een veel aantrekkelijker optie dan traditionele brandstoffen zoals benzine of diesel.

Een belangrijke stap

De overeenkomst tussen ZeroAvia en Fortum markeert een belangrijke stap in de richting van het creëren van zero-emissie vliegroutes in de Scandinavische regio. De bedrijven hebben het ambitieuze doel om in 2025 motoren te certificeren voor vliegtuigen met 9-19 zitplaatsen, gevolgd door vliegtuigen met 40-80 zitplaatsen in 2027. Met de reeds bestaande schone energieproductie en betrouwbare energievoorziening in Scandinavië is Fortum goed geplaatst om de capaciteit te leveren die nodig is voor de productie van groene waterstof.

De milieuvoordelen van waterstof zijn duidelijk – het heeft een van de hoogste energiedichtheden van alle brandstofbronnen, wat betekent dat het meer energie per kilogram kan leveren dan enige andere brandstof; het produceert geen emissies; en het heeft geen negatief effect op de luchtkwaliteit of de klimaatverandering. Nu steeds meer landen doelen stellen voor het gebruik van een schonere vlucht, zijn ZeroAvia en Fortum goed gepositioneerd om een verschil te maken in de strijd tegen klimaatverandering.