Author profile picture

Kunstmatige intelligentie moet helpen om de energieopbrengst van de wind te verhogen en de onderhoudskosten voor windmolenparken te verlagen. Een Duits consortium gaat daarvoor in een proefproject onderzoeken hoe dat het beste kan. Door de samenwerking met de Turkse windparkexploitant Zorlu Enerji in dit project Smartwind, kunnen resultaten uit het onderzoek direct in de praktijk worden getest.

Windenergie speelt een grote rol in de energieomslag in Europa. Ook in Nederland. In 2030 moeten windparken op zee zo’n 11 GW aan stroom leveren. Dat betekent 8,5 procent van alle energie in Nederland en 40 procent van het huidige elektriciteitsverbruik.

Er valt nog veel te winnen op het gebied van efficiency en kostenbesparing. Het doel van het project “Smartwind – Advanced Tools for Optimizing Operation and Maintenance Activities in Wind Farms” is zoveel mogelijk nieuwe technieken te ontwikkelen, om de windparken zo goed mogelijk te exploiteren. De Ruhr-Universiteit Bochum (RUB) richt zich met Duitse partners op de toepassing van kunstmatige intelligentie (AI).

Symptomen van dreigende schade voortijdig herkennen

De bedoeling is dat er een zogenoemd multi-criteria-systeem wordt ontwikkeld, om allerlei technische beslissingen te ondersteunen. Daardoor moet niet alleen het park efficiënter gaan draaien, ook de onderhoudskosten kunnen daardoor verminderen. Het systeem monitort namelijk alle technische componenten van de turbines in het park. Deze parameters en meetgegevens kunnen worden gebruikt om te bepalen of bepaalde onderdelen op korte termijn kapot gaan. Als je ze tijdig vervangt, voorkomt dat het uitvallen van de complete turbine. Bovendien leert de kunstmatige intelligentie tekenen -zoals bepaalde trillingen of het warm worden van onderdelen- te herkennen als een symptoom van toekomstige schade. Op deze manier kan ook de vervanging van onderdelen worden gebundeld. Op die manier hoeft niet elke keer een monteur apart voor een reparatie of onderhoudsbeurt aan een turbine naar het windpark. Zeker bij grote complexen op zee bespaart dat veel kostbare reizen.

De ene windmolen mag de andere niet hinderen

Bovendien kan het operationele beheer van de afzonderlijke turbines worden gecoördineerd. Als er bijvoorbeeld wind uit bepaalde richtingen waait, mag de ene turbine niet in de weg staan van de turbine die erachter staat. Het AI-systeem kan berekenen hoe de windmolens gedraaid worden, zodat er zo weinig mogelijk turbines in de windschaduw staan van de andere.

Een ander voordeel van het systeem is dat de toevoer naar het elektriciteitsnet op het vaste land beter kan worden geregeld. Bijvoorbeeld door fluctuaties in de spanning en de aanvoer te voorkomen. “In Smartwind kunnen we de mogelijkheden van kunstmatige intelligentiealgoritmen benutten om het beheer van windparken te optimaliseren”, benadrukt Prof. Constantinos Sourkounis, hoofd van de Duitse werkgroep.

Resultaten uit het lab direct toepassen in de praktijk

“Het bijzondere aan dit project is de nauwe relatie tussen onderzoek en directe toepassing. We kunnen theoretische resultaten eerst testen in ons laboratorium en vervolgens in de parktijk op een testwindpark van onze partner Zorlu Enerji”.

Het totale project werd bekroond met het Eurogia 2020-label, dat innovatieve internationale samenwerkingsprojecten ter vermindering van de CO2-uitstoot ondersteunt. Het projectconsortium onder leiding van Enforma bestaat uit de communicatietechnologiebedrijven Isotrol, Enforma en Netas, de exploitant van het windpark Zorlu Enerji, de RUB en Tecnalia.

Ook interessant:

Windmolens vastdraaien beter voor milieu en goedkoper

TNO bouwt samen met GE enorme testfaciliteit voor windmolens

Grootste windturbine ter wereld ontwikkelt superkracht