Author profile picture

Het kabinet komt vóór 1 oktober met een reactie op de conclusies die de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) in het rapport “Mainports Voorbij” trekt. De Raad vindt het tijd worden voor een breder en integraal economisch beleid, in plaats van de exclusieve focus op de Mainports Rotterdam en Schiphol zoals de afgelopen 30 jaar het geval was.


Lees hier meer nieuws en uitleg over het rapport “Mainports Voorbij” en de consequenties voor Brainport


 

Als het Rli-advies gevolgd wordt, zou dat met name gunstig zijn voor Brainport, de regio die volgens de Rli inmiddels minstens zo krachtig is als de traditionele mainports en om die reden meer steun verdient.

Hoewel we dus nog even moeten wachten op een formele kabinetsreactie, waren De eerste reacties vanuit de ministeries afhoudend. Vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu kwam zelfs forse kritiek. Topambtenaar Mark Frequin zegt dat de Mainports, in tegenstelling tot wat Rli concludeert, nog verre van voorbij zijn. “Ik ben het dus niet eens met de Rli. Een sterke positie van de mainports is van groot belang voor onze economie. Ze zijn de motor voor Nederland als vestigingsplaats voor internationale hoofdkantoren, de motor voor directe en indirecte werkgelegenheid en de motor voor een sterke en concurrerende BV Nederland.”

Die sterke positie is echter niet vanzelfsprekend, zegt Frequin. “Het is goed continu over de toekomst van onze mainports te blijven nadenken. De landen om ons heen zitten niet stil. Om onze positie te behouden moeten we blijven investeren in de kwaliteit van onze infrastructuur en onze mainports en voorop lopen in vernieuwingen.”

Frequin ziet overigens wel aanknopingspunten in het Rli-rapport. “Een stevig en vernieuwend mainportbeleid blijft de komende jaren cruciaal om voorbereid te zijn op nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen. De Raad wijst op dit punt terecht op de koppeling van mainports en economische kerngebieden van Nederland als vestigingsplaats van bedrijven en het belang van ICT en digitale infrastructuur.”

“We ondersteunen de visie van de Raad. We nemen nu al onze verantwoordelijkheid.”

Burgemeester Jack Mikkers van Veldhoven, binnen Brainport verantwoordelijk voor de portefeuille “Basics“, was bij de presentatie van het rapport in Den Haag. Hij is blij met de conclusies van de Rli en benadrukt de noodzaak van een integrale aanpak. “We ondersteunen de visie van de Raad. We nemen nu al onze verantwoordelijkheid: vorige maand hebben we bijvoorbeeld een overeenkomst gesloten met de Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ) om de structurele samenwerking met Zuid-Holland te versterken. Om onze leidende positie te behouden en versterken stemmen we de strategieën op elkaar af.”

Dat Brainport uitkijkt naar uitvoering van de adviezen van de adviesraad, blijkt uit de reacties van Mikkers’ collega Hans Gaillard van Son en Breugel en de Eindhovense wethouder Stad Depla:

(illustratie uit het rapport)