© minambiente.it
Author profile picture

Binnen drie weken zal het ministerie van Ecologische Transitie het plan van aanpak klaar hebben om voor 2050 te komen tot een koolstofvrije samenleving en zo te voldoen aan de Europese Green Deal. Dat zei Roberto Cingolani, de minister van Ecologische Transitie, tijdens een persconferentie donderdag voor buitenlandse media in Rome.

Ik ben een groot voorstander van zuinigheid. Ik vind een zekere calvinistische, sobere benadering van het bestaan heel goed voor de publieke zaak

Roberto Cingolani

In een toespraak voor het parlement afgelopen maart gaf Cingolani aan dat Italië zich onder andere zal richten op waterstoftechnologie en kernfusie. Is de gok op kernfusie niet te gewaagd, vroeg Innovation Origins de minister. Dat vond hij niet. “We hebben ongeveer drie decennia de tijd. Die gaan we heel goed benutten. Ik ben een wetenschapper, geen politicus, en in staat vooruit te denken. In de periode 2025-2035 zal het waarschijnlijk mogelijk zijn om kernfusie te gebruiken, op een manier waarop we nu over de mogelijkheden van waterstof denken.

Het zijn ontwikkelingen en projecten voor de lange termijn, en voor wetenschappers en techneuten is dat ons denkraam. Gedurende het parcours dat leidt naar 2050 moeten we voortdurend bereid zijn technologieën die nu modern zijn, maar in de tijd verouderd raken te vervangen door andere, betere technologieën.”

Cingolani is een geen politicus, maar een wetenschapper die voorheen het Italiaanse Instituut voor Technologie (IIT) heeft aangevoerd. Hij wordt gezien als een technologisch wonderkind met sterke managementcapaciteiten. Cingolani is de minister van dit departement dat pas twee maanden geleden werd opgericht. Onder het nieuwe departement vallen de bevoegdheden van de ministers van Milieu, Economische ontwikkeling en Vervoer. Het ministerie kan beschikken over zo’n 70 miljard euro aan middelen uit het EU Next Generation-fonds. 

Zuinigheid prediken

Innovation Origins vroeg Cingolani of de ‘zuinige’ Noord-Europese landen gerust kunnen zijn dat Italië de EU Next Generation-fondsen goed zal aanwenden. “Ik ben een groot voorstander van zuinigheid. Ik vind een zekere calvinistische, sobere benadering van het bestaan heel goed. Het is zeer belangrijk om respect te hebben voor de publieke zaak. Ik ben dan ook hard aan het werk om niet alleen mooie plannen te schrijven, maar vooral om die daarna efficiënt uit te voeren. Een hoofdpunt van mijn beleid zal zijn om de regelgeving te vereenvoudigen.” De Italiaanse economie wordt namelijk nogal eens gestremd door bureaucratie.

“Ik begrijp de angsten van de ‘zuinige’ landen. Maar ik vind ook dat zuinigheid niet eenzijdig mag zijn. Er zijn landen die zuinigheid prediken, maar tegelijkertijd een belastingsysteem hanteren die hen veel competitiever maken.” Cingolani heeft daarmee ongetwijfeld Nederland voor ogen, waar multinationals van een gunstige belastingafdracht genieten.  

Lees hier over de instelling van het Italiaanse Ministerie van Ecologische Transitie.