Investeer ook eens in een vrouw!

Start-ups -

©Pixabay
Author profile picture

Innovation Origins gaat de diepte in. Vanaf vandaag diepen onze journalisten met grote regelmaat – naast ons gewone nieuws over innovatie en technologie – een week lang belangrijke thema’s uit. Ons eerste dossier gaat over vrouwelijke start-ups.  

Het aandeel vrouwelijke start-ups blijft mijlenver achter bij start-ups gerund door mannen. Daarnaast zijn ook de bedragen die kapitaal-investeerders bereid zijn daar in te steken ongelijk verdeeld. Initiatieven als FundRight, het Broski Fund en HearstLab willen daar verandering in brengen. Met als doel om de investerings-gender-gap dichten.

Achterstand

Vrouwen zijn geen betere of slechtere ondernemers dan mannen. Toch worden vrouwelijke start-ups structureel achtergesteld. Ze hebben te kampen met vooroordelen en een gebrek aan financiële ondersteuning, zo blijkt uit het rapport Gender Diversity in the Netherlands dat onlangs werd uitgebracht door TechLeap.NL. De daarin gepresenteerde conclusies bevestigen eerdere bevindingen uit het rapport ‘Fixing the funding gap’ van onderzoeker en investeerder Eva de Mol en Janneke Niessen uit september 2018.
Zo bestond slechts 1 op de 50 teams in 2017 waarin werd geïnvesteerd uit alleen maar vrouwen, tegenover een magere 6,8 % aan gemengde teams, aldus De Mol en Niessen, en ging volgens TechLeap in de afgelopen tien jaar slechts 5,7% van het investeringsgeld naar Nederlandse start-ups met een vrouwelijke mede-oprichter. Inclusief 4,9 % aan gemengde teams en 0,9 %, dat wil zeggen nog geen 1 procent aan vrouwelijke start-ups. De resterende 94,3 % gefunde start-ups had dus een all male bezetting.

Vooroordelen en investeringskloof

Hoe dat komt? Durfkapitaal-investeerders zijn eerder geneigd om geld te investeren in start-ups met een mannelijke dan een vrouwelijke bezetting. Ook halen vrouwelijke teams gemiddeld minder op dan mannen: 200.000 euro per ronde tegenover 600.000 euro voor mannen.
Vrouwelijke ondernemers worden ook anders beoordeeld dan mannen. Kortgezegd worden vrouwen afgerekend op hun daadwerkelijke prestaties, terwijl mannen worden beoordeeld op hun potentieel.
Karaktertrekken die bij mannelijke ondernemers als positief worden ervaren, worden bij vrouwen juist negatief uitgelegd. Zoals lef. Wat in het geval van mannen wordt gezien als: ‘kijk, dat is een echte ondernemer in een notendop, hij durft immers risico’s te nemen’, roept het bij vrouwen de associatie op van roekeloosheid: ‘zij neemt onnodige risico’s, moeten we daar wel ons geld in steken?’. Of neem besluitvaardigheid, in het geval van een man gezien als ‘iemand die leiding durft te nemen en beslissingen niet schuwt’, terwijl dezelfde eigenschap bij een vrouw wordt uitgelegd als: ‘dominant, geen echte teamspeler’.
Tot slot is het gros van de investeerders zelf man. En is dus eerder geneigd zijn geld te investeren in ondernemers en producten die dichter bij zijn eigen belevingswereld staan. De producten of diensten die vrouwelijke start-ups aanbieden worden als minder relevant en marktwaardig ervaren. Grof gezegd: soort zoekt soort.
Bottom line: al bestaat ondertussen 30 % van de start-ups uit vrouwen, slechts 1,6 % van hen ontvangt funding money.

Veranderingen zijn broodnodig

Waarom dit erg is? Omdat op deze manier veel ondernemerstalent verloren gaat. Talent dat de Nederlandse economie prima kan gebruiken. Er gaat immers veel geld om in deze bedrijfstak: alleen al in 2018 werd maar liefst 580 miljoen dollar aan venture capital in Nederland geïnvesteerd. Maar ook omdat onderzoek, waaronder het promotieonderzoek van Sander Hoogendoorn aan de UvA, heeft aangetoond dat gemengde teams beter functioneren dan homogene. Ze zijn innovatiever en presteren beter.
Het is hoogste tijd om de boel een beetje op te schudden, vinden verschillende vrouwen maar ook mannen. Zo hebben een 25-tal investeringsfondsen in samenwerking met TechLeap.NL (voorheen StartupDelta) onlangs het initiatief ‘It’s time to fund right’. Met een oproep aan investeerders om zich aan de zaak te committeren om vrouwelijk talent tot wasdom te laten komen. Inmiddels hebben zich zo’n 200 start-ups bij het fonds aangemeld.

Naast FundRight zijn onlangs niet geheel toevallig ook andere investeringsfondsen in het leven geroepen voor het ondersteunen van vrouwelijk ondernemerstalent. Zo hebben zich verschillende investeerders zich verenigd in het Borski Fund, een initiatief van Laura Roosenboom, algemeen directeur van Start Green Capital en Simone Brummelhuis, oprichter van investeringsfonds The Next Women. Tenslotte heeft mediabedrijf Hearst onlangs het investeringsfonds HearstLab opgericht voor het ontwikkelen van vrouwelijke ondernemers met bijzondere, goed te vermarkten ideeën. Waarbij de uitverkoren teams naast geld ook kunnen rekenen op ondersteuning in de vorm van adviezen en netwerken.
Times are a-changing.

Investeer ook eens in een vrouw!

Start-ups - Het aandeel vrouwelijke start-ups blijft mijlenver achter bij start-ups gerund door mannen.

©Pixabay
Author profile picture

Innovation Origins gaat de diepte in.  Naast de gebruikelijke nieuwsberichten over innovatie en technologie, spitten onze journalisten een week lang belangrijke thema’s nader uit. Ons eerste dossier gaat over start-ups die door vrouwen zijn opgericht.  Lees hier alle verhalen.

Het aandeel vrouwelijke start-ups blijft mijlenver achter bij start-ups gerund door mannen. Daarnaast zijn ook de bedragen die kapitaal-investeerders bereid zijn daar in te steken ongelijk verdeeld. Initiatieven als FundRight, het Borski Fund en HearstLab willen daar verandering in brengen. Met als doel om de investerings-gender-gap dichten.

Achterstand

Vrouwen zijn geen betere of slechtere ondernemers dan mannen. Toch worden vrouwelijke start-ups structureel achtergesteld. Ze hebben te kampen met vooroordelen en een gebrek aan financiële ondersteuning, zo blijkt uit het rapport Gender Diversity in the Netherlands dat onlangs werd uitgebracht door TechLeap.NL. De daarin gepresenteerde conclusies bevestigen eerdere bevindingen uit het rapport ‘Fixing the funding gap’ van onderzoeker en investeerder Eva de Mol en Janneke Niessen uit september 2018.
Zo bestond slechts 1 op de 50 teams in 2017 waarin werd geïnvesteerd uit alleen maar vrouwen, tegenover een magere 6,8 % aan gemengde teams, aldus De Mol en Niessen, en ging volgens TechLeap in de afgelopen tien jaar slechts 5,7% van het investeringsgeld naar Nederlandse start-ups met een vrouwelijke mede-oprichter. Inclusief 4,9 % aan gemengde teams en 0,9 %, dat wil zeggen nog geen 1 procent aan vrouwelijke start-ups. De resterende 94,3 % gefunde start-ups had dus een all male bezetting.

Vooroordelen en investeringskloof

Hoe dat komt? Durfkapitaal-investeerders zijn eerder geneigd om geld te investeren in start-ups met een mannelijke dan een vrouwelijke bezetting. Ook halen vrouwelijke teams gemiddeld minder op dan mannen: 200.000 euro per ronde tegenover 600.000 euro voor mannen.
Vrouwelijke ondernemers worden ook anders beoordeeld dan mannen. Kortgezegd worden vrouwen afgerekend op hun daadwerkelijke prestaties, terwijl mannen worden beoordeeld op hun potentieel.
Karaktertrekken die bij mannelijke ondernemers als positief worden ervaren, worden bij vrouwen juist negatief uitgelegd. Zoals lef. Wat in het geval van mannen wordt gezien als: ‘kijk, dat is een echte ondernemer in een notendop, hij durft immers risico’s te nemen’, roept het bij vrouwen de associatie op van roekeloosheid: ‘zij neemt onnodige risico’s, moeten we daar wel ons geld in steken?’. Of neem besluitvaardigheid, in het geval van een man gezien als ‘iemand die leiding durft te nemen en beslissingen niet schuwt’, terwijl dezelfde eigenschap bij een vrouw wordt uitgelegd als: ‘dominant, geen echte teamspeler’.
Tot slot is het gros van de investeerders zelf man. En is dus eerder geneigd zijn geld te investeren in ondernemers en producten die dichter bij zijn eigen belevingswereld staan. De producten of diensten die vrouwelijke start-ups aanbieden worden als minder relevant en marktwaardig ervaren. Grof gezegd: soort zoekt soort.
Bottom line: al bestaat ondertussen 30 % van de start-ups uit vrouwen, slechts 1,6 % van hen ontvangt funding money.

Veranderingen zijn broodnodig

Waarom dit erg is? Omdat op deze manier veel ondernemerstalent verloren gaat. Talent dat de Nederlandse economie prima kan gebruiken. Er gaat immers veel geld om in deze bedrijfstak: alleen al in 2018 werd maar liefst 580 miljoen dollar aan venture capital in Nederland geïnvesteerd. Maar ook omdat onderzoek, waaronder het promotieonderzoek van Sander Hoogendoorn aan de UvA, heeft aangetoond dat gemengde teams beter functioneren dan homogene. Ze zijn innovatiever en presteren beter.
Het is hoogste tijd om de boel een beetje op te schudden, vinden verschillende vrouwen maar ook mannen. Zo hebben een 25-tal investeringsfondsen in samenwerking met TechLeap.NL (voorheen StartupDelta) onlangs het initiatief ‘It’s time to fundright’. Met een oproep aan investeerders om zich aan de zaak te committeren om vrouwelijk talent tot wasdom te laten komen. Inmiddels hebben zich zo’n 200 start-ups bij het fonds aangemeld.

Naast FundRight zijn onlangs niet geheel toevallig ook andere investeringsfondsen in het leven geroepen voor het ondersteunen van vrouwelijk ondernemerstalent. Zo hebben zich verschillende investeerders zich verenigd in het Borski Fund, een initiatief van Laura Roosenboom, algemeen directeur van Start Green Capital en Simone Brummelhuis, oprichter van investeringsfonds The Next Women. Tenslotte heeft mediabedrijf Hearst onlangs het investeringsfonds HearstLab opgericht voor het ontwikkelen van vrouwelijke ondernemers met bijzondere, goed te vermarkten ideeën. Waarbij de uitverkoren teams naast geld ook kunnen rekenen op ondersteuning in de vorm van adviezen en netwerken.
Times are a-changing.