Author profile picture

Vandaag vestigt Nederland met ‘Equal Pay Day‘ de aandacht op de aanhoudende loonkloof tussen mannen en vrouwen. Vanaf die dag werken vrouwen de rest van het jaar symbolisch voor niets. Het gemiddelde bruto uurloon van mannelijke werknemers in de EU is nog steeds hoger dan dat van vrouwen. We nemen tech start-ups in het specifiek onder de loep.

  • Met Equal Pay Day wordt de aandacht gevestigd op de loonkloof tussen mannen en vrouwen.
  • De kloof is ontstaan door verschillende factoren, zoals de verschillende functies die mannen en vrouwen bekleden, discriminatie en het feit dat veel vrouwen zichzelf onderwaarderen.

Aanhoudende ongelijkheid

Equal Pay Day herinnert ons aan de economische onrechtvaardigheden waarmee vrouwen in de hele Europese Unie worden geconfronteerd. Hoewel de loonkloof tussen mannen en vrouwen in de meeste EU-landen de afgelopen tien jaar is afgenomen, lag het gemiddelde bruto uurloon van mannelijke werknemers in de EU in 2021 12,7% hoger dan dat van vrouwen, wat neerkomt op ongeveer anderhalve maand salaris per jaar. Het probleem is complex en sectorale segregatie is verantwoordelijk voor ongeveer 24% van deze ongelijkheid. Vrouwen zijn onevenredig aanwezig in lager betaalde sectoren. Ook het glazen plafond blijft een realiteit met minder dan 8% vrouwen aan het hoofd van topbedrijven.

Het grootste deel van de loonkloof tussen mannen en vrouwen blijft onverklaard, wat erop wijst dat discriminerende praktijken op de werkvloer blijven bestaan. Hierdoor wordt de behoefte aan meer transparantie in loonschalen op de voorgrond geplaatst.

Tech start-ups

De tech startup scene weerspiegelt deze bredere maatschappelijke problemen, maar met een nog meer uitgesproken loonkloof. Technische startups in het Verenigd Koninkrijk laten bijvoorbeeld een groot salarisverschil zien van 26%, waarbij vrouwen 74 p verdienen voor elke £1 die mannen verdienen. Deze kloof is veel groter dan het nationale gemiddelde van 15,4% in het Verenigd Koninkrijk en is ook groter dan de loonkloof in Frankrijk en Nederland.

Zelfs wanneer aanpassingen worden gedaan voor functie, dienstverband en prestaties, bedraagt de loonkloof in Europa 1,6%. De ondervertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies in de technologiesector is een duidelijke indicatie van de systemische problemen die spelen.

Onderwaardering

Uit onderzoek in opdracht van 50inTech blijkt dat veel vrouwen in startende techbedrijven zich niet bewust zijn van hun marktwaarde. In Duitsland denkt 92% van de vrouwen er zo over, gevolgd door 62% in het Verenigd Koninkrijk en 51% in Frankrijk.

Onderhandelen over salarissen is ook een hindernis, waarbij 36% van de vrouwen zich extreem gestrest voelt en 7% zelfs afziet van solliciteren naar functies waarbij het salaris niet vooraf bekend wordt gemaakt. De roep om salaristransparantie is luid en duidelijk: 83% van de respondenten is voorstander van het vermelden van salarissen bij vacatures. Dergelijke transparantie wordt gezien als een belangrijke stap om vrouwen meer moed te geven tijdens salarisonderhandelingen.