Author profile picture

Invest-NL gaat als private onderneming, onder leiding van oud-minister Wouter Bos, ondernemingen financieren die Nederland duurzamer en innovatiever maken. Met een aandelenkapitaal van 1,7 miljard euro ligt de focus van Invest-NL bij de start op de energietransitie en op innovatieve snelgroeiende bedrijven (scale-ups).

Binnen de energietransitie focust Invest-NL zich met name op elektrificatie en energie, circulariteit, agrifood en de gebouwde omgeving. Bij innovatieve scale-ups gaat het vooral om industriële technologieën. Invest-NL wil de markt verruimen en financierbaar maken wat niet financierbaar lijkt. Naast het nemen van hoge risico’s hanteert Invest-NL lange looptijden en is het in staat grote bedragen te investeren. Bij financieringen stelt Invest-NL impact voorop: zonder impact geen financiering.

Meer risicokapitaal beschikbaar

Marktpartijen hebben in Nederland moeite grote maatschappelijke transities te financieren, zo constateren de initiatiefnemers. “Ze ondervinden uitdagingen op het gebied van beleid en technologie, de veelheid van betrokkenen en de fragmentatie van initiatieven met relatief hoge leer- en transactiekosten. Daarnaast blijkt uit verschillende onderzoeken dat er in Nederland relatief minder risicokapitaal voor jonge snel groeiende ondernemingen beschikbaar is in vergelijking met bijvoorbeeld Duitsland, het Verenigd Koninkrijk of de VS.”

Lees ook: Gebrek aan Geld is een garantie op mislukking

Nederlandse ondernemingen profiteren tot op heden minder van Europese investeringsfondsen en -faciliteiten. “Andere Europese landen hebben hiervoor nationale fondsen en/of banken waarmee ze het risicokapitaal beschikbaar maken voor ondernemingen in het eigen land. Met Invest-NL heeft Nederland nu ook een eigen, vergelijkbaar fonds.”

Invest-NL heeft op basis van onderzoek besloten het financieren van scale-ups en de energietransitie nu als hoogste prioriteit te zien. Dit is ook in lijn met Kameruitspraken hierover. Op de website van Invest-NL weten ondernemers en financiers aan de hand van vijf vragen of hun businessplan in aanmerking komt voor financiering door Invest-NL.

Stevige ambities

Wouter Bos, CEO Invest-NL, benadrukt de ambities van het fonds en het land: “Wij willen in vijf jaar tijd de hoeveelheid risicokapitaal voor de energietransitie verviervoudigen. Jonge innovatieve bedrijven moeten net zo vaak succesvol kunnen doorgroeien als in Duitsland en Engeland. Dit betekent dat we het dubbel zo goed moeten gaan doen als nu.”

Wopke Hoekstra, Minister van Financiën, is tevreden over het resultaat: “Het komt niet vaak voor dat het Rijk een staatsdeelneming opricht. En met een belangrijk doel: met de activiteiten van Invest-NL versterken we onze innovatieve economie en dragen we bij aan de transitie naar een duurzame maatschappij.” Eric Wiebes, Minister van Economische Zaken en Klimaat zegt dat het land met Invest-NL laat zien dat met de grote veranderingen rond energie en klimaat ook geld te verdienen is. “De financiering en ontwikkelkracht van Invest-NL helpen innovatieve bedrijven op gang en dragen bij aan nieuwe banen en de groei van Nederlandse economie.”

Brabant

Ook provincies sluiten zich aan bij Invest-NL. Brabant is er daar een van. Wouter Bos en de Brabantse economiegedeputeerde Van Gruijthuijsen hebben daartoe een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Zij gaan leningen tussen de €5 en €15 miljoen verstrekken aan innovatieve, snelgroeiende, bedrijven. Zij dichten hiermee een gat in de markt voor financiering.

“Grotere mkb-bedrijven die snel willen groeien, kunnen hiervoor moeilijk de benodigde financiering krijgen bij fondsen, banken of overheden, zo bleek in 2017 uit onderzoek in opdracht van de provincie”, zegt Van Gruijthuijsen. “Door samenwerking met Invest-NL kan de provincie bedrijven toch voorzien van grote bedragen met een hoger risico. Kansrijke bedrijven kunnen dankzij de leningen sneller groeien en bijdragen aan de oplossing van de grote maatschappelijke uitdagingen, zoals verduurzaming.”

Brabant verstrekt de leningen via de eerder opgerichte mkb-plusfaciliteit. Zij verwacht door het aanbieden van leningen ook private investeerders (zoals banken en pensioenfondsen) over de streep te trekken om te investeren in Brabantse bedrijven. De leningen helpen bedrijven bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe fabriek of het opzetten van grootschalige productie mogelijk te maken. Bedrijven kunnen hierdoor hun product sneller op de markt brengen, in het belang van de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Brabant. Het gaat om enkele leningen per jaar.

Wouter Bos (© Erik Borst)