Author profile picture

Goed nieuws over scale-ups in Nederland: onderzoek van het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) en de Rotterdam School of Management (RSM) laat zien dat het aantal snelgroeiende bedrijven in Nederland voor het eerst in enkele jaren is toegenomen. Het aantal snelgroeiende ondernemingen is in 2023 gestegen met 8,3 procent. Deze bedrijven creëerden ook bijna 215.000 banen in de afgelopen drie jaar.

  • Het aantal snelgroeiende ondernemingen in Nederland stijgt, ondanks de grote uitdagingen waar ze mee te maken hebben.
  • Het aantal snelgroeiende bedrijven geleid door ten minste één vrouwelijke ondernemer blijft steken.

Groei door samenwerking

De sleutel tot deze hernieuwde groei ligt in de samenwerking tussen verschillende actoren in het ondernemerslandschap. Het Erasmus Centre for Entrepreneurship benadrukt het belang van het samenspel tussen overheden, kennisinstellingen en private partijen. Deze synergie is essentieel voor het opschalen van innovaties, vooral op het gebied van groene chemie en duurzaamheid.

Leiderschap

Terwijl snelle groei vaak wordt gezien als een teken van succes, wijst het onderzoek uit dat duurzame schaalvergroting meer vergt dan alleen groeicijfers. Leiderschap speelt een doorslaggevende rol in het vermogen van een bedrijf om deze groei te bestendigen.

Amsterdam als groeimotor

Met een aandeel van 14,1% van alle Nederlandse snelgroeiende bedrijven, speelt Amsterdam een centrale rol in dit groeiverhaal. Het gat om 655 snelgroeiende bedrijven. Bovendien functioneert de hoofdstad als een magneet voor ondernemers en investeerders.

Investeerders tonen te midden van deze groei een verschuiving in hun focus. Winstgevende groei en kostenbeheer staan hoger op de agenda dan voorheen. Dit is een reactie op de lessen uit het verleden, waarbij groei soms ten koste ging van winstgevendheid en duurzaamheid. De faillissementen van snelgroeiende bedrijven zoals VanMoof en Lightyear tonen aan dat een eenzijdige groeifocus risicovol kan zijn.

Uitdagingen en kansen

De huidige marktomstandigheden met inflatie, geopolitieke spanningen en verstoringen in de toeleveringsketen vormen echter nog steeds uitdagingen. Snelgroeiende bedrijven moeten daarom hun aanbod en strategieën voortdurend heroverwegen. Bovendien zal de strijd om geschoold personeel intensiveren.

Ondanks dat er meer snelgroeiende bedrijven zijn, lijkt de kloof tussen de leiders en de rest van de Nederlandse bedrijven groter te worden. De helft van de Nederlandse bedrijfssector maakt nog steeds weinig vooruitgang of krimpt zelfs.

Het aantal snelgroeiende bedrijven geleid door ten minste één vrouwelijke ondernemer blijft ook steken op ongeveer 10 procent, ondanks alle inspanningen van zowel de overheid als het bedrijfsleven.

Veelbelovend

De heropleving van snelgroeiende Nederlandse bedrijven in 2023 is in ieder geval een veelbelovende ontwikkeling die laat zien dat ondanks externe uitdagingen, interne kracht en innovatie kunnen zegevieren.