Author profile picture

Station Eindhoven wordt internationaal knooppunt – 20 miljoen voor aanpassingen
De intercity van Eindhoven naar Düsseldorf komt eindelijk binnen handbereik. Het Rijk en de provincies Brabant en Limburg hebben deze week de ambitie uitgesproken om de stationsomgeving van Eindhoven de komende jaren te ontwikkelen tot een internationaal knooppunt. Onder de noemer ‘Internationale Knoop XL’ gaan rijk, regio en partners investeren in het spoor, het regionale openbaar vervoer, het station zelf en de stedelijke ontwikkeling eromheen. Rijk en regio reserveren daarvoor samen een startkapitaal van 20 miljoen euro waarvoor onder andere kleinschalige maatregelen worden genomen voor de internationale spoorverbinding Eindhoven – Düsseldorf, een hoogwaardige OV-verbinding met Eindhoven Airport en Woensel (HOV-3) en de fietsenkelder aan het Stationsplein.

In een latere fase zijn onder meer de uitbreiding van Station Eindhoven (met een vierde perron), busstation Neckerspoel, de verbetering en ontwikkeling van de stationsomgeving, ontwikkelingen aan Fellenoord en de Ring aan de orde. Er zijn ook afspraken gemaakt over de totale spoorbereikbaarheid van Zuid-Nederland.

“Als rijk en regio hebben we de ambitie uitgesproken om het Centraal Station in Eindhoven de komende jaren te ontwikkelen tot een internationale knoop XL door te investeren in het spoor, het regionale openbaar vervoer, het station zelf en in stedelijke ontwikkeling”, aldus gedeputeerde Christophe van der Maat.

Wethouder Staf Depla (economische zaken) zat namens de gemeente Eindhoven aan tafel bij het overleg tussen Rijk en provincies: “De afspraken zijn goed nieuws voor de inwoners en bedrijven in onze regio. We verbeteren zo de internationale bereikbaarheid van Brainport Eindhoven en de aantrekkelijkheid van de Eindhovense binnenstad, als centrum van de regio. Om te kunnen blijven concurreren en interessant te blijven voor kenniswerkers en bedrijven maar ook andere bewoners en bezoekers, moeten wij het vestigingsklimaat verbeteren. Goede verbindingen horen daarbij maar ook een aantrekkelijke binnenstad voor iedereen. Daar kunnen we met dit geld weer in investeren.”

Om afspraken te maken over het verdere proces en latere fases is besloten tot een bestuurlijk werkbezoek in Eindhoven met de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. De bedoeling is dat dit werkbezoek in het voorjaar van 2018 plaatsvindt.

Bereikbaarheid Brabant
Het Rijk en de provincie Brabant hebben nog meer concrete afspraken gemaakt over de aanpak infrastructurele knelpunten in Noord-Brabant. Zo start het Rijk het proces voor de verbreding van de A58 tussen Breda en Tilburg naar 2×3 rijstroken en wordt ook voor de A2 tussen Deil en ’s-Hertogenbosch een MIRT-verkenning uitgevoerd voor een verbreding van de A2 als oplossing voor de lange termijn.