AI-generated image of a French TGV train in the midst of a field of solar panels
Author profile picture

SNCF, de Franse nationale spoorwegmaatschappij, heeft een nieuwe dochteronderneming opgericht, SNCF Renouvelables, die zich richt op het opwekken van hernieuwbare energie. De nieuwe entiteit zal gebruik maken van de uitgebreide vastgoedportefeuille van de SNCF en zonne-energiecentrales installeren op geschikte grond en gebouwen om elektriciteit op te wekken voor de spoorwegen en de overige spoorfaciliteiten. De in eerste instantie geïdentificeerde 1.000 hectare zal naar verwachting 1.000 MWp aan fotovoltaïsche energie opleveren, waarmee 15%-20% van de huidige elektriciteitsbehoefte van de SNCF wordt gedekt.

  • SNCF Renouvelables is een nieuwe dochteronderneming van de SNCF die zich gaat richten op het opwekken van hernieuwbare energie.
  • Dit helpt de SNCF om tegen 2030 de CO2-uitstoot te verminderen met 30% voor vervoersactiviteiten en 50% voor gebouwen.
  • De verschuiving naar hernieuwbare energie voor treinsystemen is niet uniek voor Frankrijk.

De zonne-installaties zullen de stations, industriële gebouwen, woningen en oplaadpunten voor elektrische auto’s van stroom voorzien en uiteindelijk bijdragen aan de aandrijving van 80% van de treinen van de SNCF. Deze stap sluit aan bij de doelstelling van de SNCF om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 30% te verminderen voor transportactiviteiten en met 50% voor gebouwen. Het ondersteunt tegelijkertijd de regionale economische groei en de zonnepanelenindustrie in de EU.

Ambitieuze energiedoelstellingen

Als grootste elektriciteitsverbruiker in Frankrijk heeft de SNCF ambitieuze energiedoelstellingen die de kern vormen van deze nieuwe onderneming. Het bedrijf wil tegen 2030 1.000 megawattpiek (MWp) aan fotovoltaïsche capaciteit installeren op 1.000 hectare landreserves, een stap die het decarbonisatietraject zal versnellen. De output van deze installaties zou 15 tot 20% van de huidige elektriciteitsbehoefte van de onderneming kunnen vertegenwoordigen, wat bijdraagt aan de continuïteit van haar elektriciteitsvoorziening en aan de doelstellingen van Frankrijk op het gebied van de productie van hernieuwbare energie.

Het engagement van de SNCF voor hernieuwbare energie komt ook tot uiting in een contract voor 20 jaar met elektriciteitsproducent EDF Renewables voor de levering van hernieuwbare energie. De overeenkomst omvat de bouw van een zonnepanelenpark van 20 MW in Souillac, gelegen tussen Limoges en Toulouse, dat dit jaar geopend zal worden.

Bouwen op interne expertise

De lancering van SNCF Renouvelables is volledig ontworpen en ontwikkeld op basis van interne knowhow en sluit nauw aan bij de strategie van SNCF. Door haar onroerend goed in te zetten voor het spoor, wil de onderneming zorgen voor een koolstofvrije, duurzame en kostengecontroleerde energievoorziening.

Aan het hoofd van deze nieuwe onderneming staat Emmanuel Mroz, momenteel adjunct-directeur Energietransitie bij de SNCF. Het strategische belang van SNCF Renouvelables wordt bevestigd door Jean-Pierre Farandou, voorzitter van de SNCF Groep, die verklaarde dat de lancering van SNCF Renewables van strategisch belang is voor de SNCF Groep. “We zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de productie van koolstofvrije elektriciteit voor de spoorwegsector en Frankrijk.”

Wereldwijde trend

De verschuiving naar hernieuwbare energie is niet uniek voor Frankrijk. Over de hele wereld erkennen spoorwegmaatschappijen de voordelen van schone energie. In Nederland heeft de nationale spoorwegmaatschappij NS bijvoorbeeld al sinds 2017 treinen die op 100% windenergie rijden, waardoor reizigers kunnen reizen zonder CO2-uitstoot. NS verbruikt elk jaar ongeveer 1,2 TWh elektriciteit om zijn treinen van energie te voorzien. De helft daarvan komt uit Nederland en de andere helft wordt geïmporteerd uit Zweden, Finland en België.

Nu de wereld blijft worstelen met de gevolgen van klimaatverandering, is de overstap van spoorwegmaatschappijen zoals SNCF en NS naar hernieuwbare energie een stap voorwaarts. Het draagt niet alleen bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot, maar helpt ook om een consistente en kosteneffectieve energievoorziening te garanderen. Zoals de SNCF laat zien, is het een initiatief dat goed is voor het bedrijf, de lokale economie en de planeet.