Author profile picture

De Tweede Kamerverkiezingen komen eraan. Op 15 maart mag Nederland naar de stembus om onze volksvertegenwoordigers voor de komende vier jaar met hun nieuwe mandaat naar Den Haag te sturen. In de aanloop naar die belangrijke dag laat E52 een reeks kandidaten aan het woord over hun visie op het belang van innovatie, technologie en Brainport als motor van de Nederlandse economie. Vandaag de aftrap, een voorbeschouwing.


In de aanloop naar de verkiezingen van 15 maart laat E52 zeven Kamerkandidaten aan het woord over innovatie en de rol van Brainport Eindhoven daarbij. In deze serie spreken we met Paul Smeulders (GroenLinks), Agnes Mulder (CDA), Bart van Kent (SP), Jessica van Eijs (D66), Martijn de Kort (PvdA), Bas van ‘t Wout (VVD) en Henk Krol (50PLUS). De PVV reageerde niet op ons verzoek tot een gesprek. Lees hier de hele serie.


Kernvraag in de gesprekken die we voeren: welke bijdrage kan innovatie leveren aan de belangrijke maatschappelijke thema’s van onze tijd? En meer specifiek: wat kunnen we van de individuele partijen verwachten op dit onderwerp? Ondersteunend aan dat thema is de positie en rol van Brainport Eindhoven: welke bijdrage voor het land komt hier vandaan en hoe kan de landelijke politiek ervoor zorgen dat die bijdrage optimaal is? Zeker nu Brainport de erkenning heeft gekregen als economische kernregio (“Mainport”), is die vraag relevanter dan ooit geworden. Immers, de erkenning van het gebied als economische motor van het land, schept verwachtingen en verplichtingen. Bovendien is technologie, onder meer door toenemende robotisering, van groter belang dan ooit (zie onder meer dit pleidooi van wetenschappers voor een minister van Technologie)

We spraken met zeven vertegenwoordigers van de grotere partijen over hun ideeën en ambities op deze onderwerpen. Uit de gesprekken blijkt gelukkig dat de kandidaat-Kamerleden iets meer met innovatie ophebben dan uit de partijprogramma’s zou blijken. Het Financieele Dagblad onderzocht dat onlangs en kwam tot de ontluisterende conclusie dat politieke partijen nauwelijks oog hebben voor een toekomst waarin nieuwe technologie de levens van burgers zal beïnvloeden.

Zo bont als de PVV (“schrap alle overheidsinvesteringen in innovatie”) maken de meeste partijen het niet, maar de stilte in de programma’s is ontluisterend, zo stellen deskundigen in het FD. “De meeste partijen raken innovatie wel aan, zo zien ook de deskundigen. Ze hebben een innovatieparagraaf waarin ze vinden dat het topsectorenbeleid moet worden hervormd, er meer financiering voor het midden- en kleinbedrijf moet komen of er hulp voor de start-ups of regionale bedrijven moet komen. En verder heeft een enkeling aandacht besteed aan privacy en cybersecurity.”

“De langetermijnvisie ontbreekt”, zegt Bart Schermer, partner bij Considerati, een Amsterdams adviesbureau dat zich richt op digitale vernieuwing. “Dat is zorgelijk. Het is niet direct nodig een oplossing te hebben. Innovatie is onzeker. Maar de kansen en risico’s van technologie moet je wel voor ogen hebben. We moeten er niet pas over nadenken als er brand uitbreekt.”

Ook het thema robotisering ontbreekt in de huidige verkiezingsprogramma’s bij het merendeel van de grote partijen. Dat blijkt uit een inventarisatie door RTL Nieuws en IT-vaktitel AG Connect. De PVV zwijgt in haar programma over robotisering. Het merendeel van de andere grote partijen stipt het thema aan, maar komt niet met concrete plannen. Alleen D66 is expliciet en pleit onder meer voor “een leven lang leren waarin we investeren in het opbouwen van nieuwe digitale vaardigheden, maar ook aandacht hebben voor de mensen die moeite hebben met de snelle ontwikkelingen en mensen die hun baan verliezen” en voor “ruimte voor experimenten met nieuwe vormen van werkverdeling.”

De komende dagen spreken we een reeks kandidaten, die op een of andere manier iets hebben met innovatie, technologiebevordering en Brainport.