Author profile picture

Dat Brainport officieel tot Mainport is gebombardeerd, is volgens regio-econoom Thijs Geijer van ING niet zo verrassend. “Het lijkt er namelijk op dat de regio’s Eindhoven en Amsterdam in 2017 onderling gaan uitmaken wie de snelste groeier van het land is.” De verwachte groei in Zuidoost-Brabant is 2,5% tegenover 2,6% voor de hoofdstad. Het is volgens Geijer vooral de gunstige sectorstructuur die de regionale groei boven het gemiddelde tilt want de bijdrage van de bevolkingsgroei is minder groot.

De economische groei in de regio Eindhoven is net als de afgelopen jaren veel sterker dan het landelijke gemiddelde (1,6%). Het tempo had nog iets hoger kunnen liggen als de sectoren als bouw en zakelijke dienstverlening daaraan wat meer hadden bijgedragen. Net als elders in Nederland drukt doen die sectoren het relatief minder: ze groeien wel, maar niet zo hard als andere sectoren.

Screen Shot 2016-12-22 at 10.16.55

“De politieke erkenning voor het nationale belang van de Brainport schept extra aandacht voor economische randvoorwaarden als onderwijs, infrastructuur, sport en cultuur.”

Vanwege de verbetering van de regionale koopkracht kennen de detailhandel, horeca en persoonlijke dienstverlening een opgaande lijn. Geijer: “Doordat de hightech industrie een tandje bijschakelt, VDL snel groeit en veel toeleveranciers profiteren, krijgt de regionale economie een duidelijke impuls. De politieke erkenning voor het nationale belang van de Brainport schept extra aandacht voor economische randvoorwaarden als onderwijs, infrastructuur, sport en cultuur. Zodra dat leidt tot een verdere opwaardering van het woonklimaat betekent dat een extra fundering onder de groei voor de komende jaren, want qua bevolkingsgroei blijft de regio nog duidelijk achter bij de Randstad.”

“Het aantrekken van kennis van buitenaf voor specialistische functies blijft noodzakelijk want de krapte in specifieke beroepen wordt eerder groter dan kleiner.”

Net als in de gehele provincie is het aantal nieuwe vacatures in Zuidoost-Brabant tijdens 2016 met 35% toegenomen. De verwachting is dat daardoor de regionale werkloosheid in een vergelijkbaar tempo daalt als in Noord-Brabant. “Dat betekent dat de regionale werkloosheid tussen de 4,5% en 5% kan uitkomen”, zegt Geijer. “Waarbij de werkloosheid in Eindhoven en Helmond iets boven dat niveau ligt. Het aantrekken van kennis van buitenaf voor specialistische functies blijft noodzakelijk want de krapte in specifieke beroepen wordt eerder groter dan kleiner. Vanwege het toenemende belang van software voor industriële processen is bijvoorbeeld het aanbod aan programmeurs regionaal zeer krap.”

Eindhoven is voortvarend in de ontwikkeling van grootstedelijke woonmilieus, mede door de transformatie van leegstaande gebouwen tot woningen. Geijer: “Wellicht dat dit ook de aantrekkingskracht op mensen van buiten Brabant vergroot. Hoe dan ook ligt er voor werkgevers en belanghebbenden een gezamenlijke taak om de kansen op de regionale arbeidsmarkt breed onder de aandacht te brengen.”