Author profile picture

Van een volgend kabinet vraagt Brainport om meer geld voor voorzieningen en investeringsfondsen, een betere bereikbaarheid, technologische innovaties en een beter klimaat voor startups. De wensen zijn verwoord in een brief aan de programmacommissies van de grotere politieke partijen. De bedoeling is dat zij dat verwerken in hun plannen voor de tweede-kamerverkiezingen die volgend jaar plaatsvinden.

Brainport richt de wensen niet alleen op zichzelf; de regio wil samen met de Noordelijke en Zuidelijke Randstad erkend worden als economische kernzone. Het landelijk economisch beleid zou voortaan op die drie topregio’s gebaseerd moeten zijn. Om dat alles te bewaken zou er een vakminister moeten komen. Dat kan een aparte minister zijn, maar ook een bewindspersoon op bijvoorbeeld EZ, OCW of I&M met extra aandacht voor de Brainport-thematiek.

De brief was al verstuurd voordat de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) met zijn oordeel kwam dat Brainport minstens zo belangrijk is voor de BV Nederland als de traditionele Mainports Rotterdam en Schiphol, maar deze sluit daar wel sterk op aan.


Lees hier alle nieuws en uitleg over het Rli-rapport “Mainports Voorbij” en de consequenties voor Brainport


Dat het verlanglijstje uit Eindhoven niet gering is heeft twee oorzaken. Ten eerste is er een diep gevoelde en met cijfers ondersteunde overtuiging dat deze regio een belangrijke schakel in de Nederlandse economie vormt. Maar daarnaast is er een langslepend ongenoegen over de geringe erkenning (ook in middelen) die daarvoor uit Den Haag komt.

Daar moet verandering in komen, zo klinkt het in de brief, die ondertekend is door Rob van Gijzel, als bestuursvoorzitter van de Stichting Brainport. De Eindhovense burgemeester heeft er met name de laatste jaren geen geheim van gemaakt dat Brainport onderbedeeld is, bijvoorbeeld in het Gemeentefonds. Van Gijzel: “We hebben last van een grote ongelijkheid. Van alle 21 Rijksmusea is er niet één onder de grote rivieren. En via het gemeentefonds krijgen wij €1,53 per inwoner voor cultuur, sport en maatschappelijke voorzieningen. Voor Rotterdam en Utrecht ligt dat op €140, voor Amsterdam zelfs op €195. Honderdvijfennegentig euro! Dat is 127 keer zoveel!”

Een greep uit het verlanglijstje:

  • 1 miljard per jaar naar de kenniseconomie
  • innovatiegelden voor de living labs op het gebied van ehealth, energie, mobiliteit en veiligheid
  • innovatiegericht inkoopbeleid (slimme aanbestedingen)
  • experimenteerruimte (tijdelijke vrijstelling van beknellende wetgeving)
  • een (pre)seed fonds van 500 miljoen voor high tech startups
  • meer oog voor Brainport bij het werven van buitenlands talent door NFIA
  • snelle treinverbindingen met Düsseldorf en Aken/Keulen
  • structurele verhoging van Rijksbijdragen voor cultuur, sport en andere voorzieningen

Brainport wil binnen een half jaar na aantreding van een nieuw kabinet (naar verwachting medio volgend jaar) de eerste concrete stappen zien. Om dat voor elkaar te krijgen zou een vakminister verantwoordelijk moeten worden gemaakt voor de coördinatie van een en ander op nationaal niveau.

Screen Shot 2016-07-07 at 09.23.49