© thyssenkrupp / H2 Green Steel
Author profile picture

De Zweedse industriële start-up H2 Green Steel gaat klimaatschadelijke CO2 uitbannen door groene waterstof te gebruiken in het directe reductieproces van ijzer. Voor de staalproductie gebruikt H2 Green Steel groene waterstof die in de elektrolyse-installatie rechtstreeks in de fabriek in Boden wordt geproduceerd, waar het over een constante toevoer van hernieuwbare elektriciteit (waterkracht en windenergie) beschikt.

Dit proces produceert geen vloeibaar ruwijzer meer, maar een vaste ijzerspons die in een zogenaamde vlamboogoven tot ruw staal wordt geraffineerd. Thyssenkrupp nucera werkt samen met H2 Green Steel bij de bouw van deze grootschalige groene staalfabriek. De gestandaardiseerde 20 MW elektrolysemodules voor de productie van groene waterstof zullen een geïnstalleerd vermogen van meer dan 700 MW mogelijk maken. Daarmee ontstaat ook een van de grootste waterelektrolyse-installaties in Europa.

Grote vraag

De groene waterstof zal een nieuwe, volledig geïntegreerde, gedigitaliseerde en op recycling gerichte staalfabriek in Boden, Noord-Zweden, aandrijven. Het is de bedoeling dat de activiteiten eind 2025 van start gaan, met een geplande versnelling in 2026. In de beginfase zal de site 2,5 miljoen ton groen staal produceren en tegen 2030 moet dat zijn opgelopen tot ongeveer 5 miljoen ton. Naar groene staalproducten is nu al uitzonderlijk veel vraag vanuit de automobielindustrie, die zo haar koolstofvoetafdruk aanzienlijk zal kunnen verkleinen.

De alkalische waterelektrolysetechnologie die wordt gebruikt om groene waterstof te produceren voor de directe reductie van ijzer, stelt H2 Green Steel in staat de koolstofemissies tot 95% te verminderen in vergelijking met conventionele staalproductie.

“De elektrolyse-installatie in Boden wordt vele malen groter dan de meeste bestaande elektrolyse-installaties van dit moment”, zegt Maria Persson Gulda, Chief Technology Officer van H2 Green Steel. “De combinatie van onze eigen sterke technische expertise met die van een bewezen krachtige en zeer efficiënte elektrolyzer zoals die van thyssenkrupp nucera geeft ons een stevige voorsprong in de groeiende groene waterstofeconomie, die we zullen gebruiken om de zware industrie met haar moeilijk afbreekbare procesemissies te transformeren. We beginnen met staal in Boden, Zweden, maar dat is nog maar het begin.”

Klimaatverandering bestrijden

H2 Green Steel wil bijdragen aan het compenseren van geproduceerde emissies en het bestrijden van klimaatverandering. Daartoe wil het de noodzakelijke decarbonisatie snel doorvoeren. Daarom richt de industriële start-up zich op gebieden waar de meeste impact kan worden gemaakt, namelijk industrieën die moeilijk kunnen worden afgebroken.

“H2 Green Steel heeft een belangrijk statement gemaakt”, zegt Dr. Werner Ponikwar, CEO van thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA. “Het bedrijf zet consequent vaart achter de decarbonisatie in de staalindustrie, die dringend nodig is om klimaatverandering te voorkomen, in het noodzakelijke hoge tempo. Zo kan de industrie een beslissende bijdrage leveren aan de klimaatverandering. Wij kijken uit naar deze samenwerking.”