© Siemens Energy
Author profile picture

Siemens Energy heeft in samenwerking met Air Liquide een nieuwe elektrolyse fabriek in Berlijn onthuld: een belangrijke mijlpaal voor de waterstofeconomie. De fabriek heeft een initiële output van één gigawatt, maar daar houdt de ambitie niet op. Tegen 2025 zal de fabriek naar verwachting zijn opgeschaald naar minimaal drie gigawatt. Deze productiecapaciteit staat gelijk aan ongeveer 300.000 ton groene waterstof per jaar, wat gelijk staat aan de koolstofuitstoot van een stad vergelijkbaar met Aken. Het Duitse Federale Ministerie voor Onderzoek en Ontwikkeling ondersteunt de onderneming en bevestigt daarmee de toewijding van het land aan duurzame energieoplossingen.

  • Siemens Energy en Air Liquide lanceerden een nieuwe elektrolyzerfabriek in Berlijn.
  • De fabriek wil de productie van groene waterstof opschalen en concurrerender en toegankelijker maken.
  • Het project wordt geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van financiering en beleid en vraagt om meer overheidssteun en stimuleringsmaatregelen.

De opening van de nieuwe elektrolyzerfabriek van Siemens Energy luidt een nieuw tijdperk in op weg naar klimaatneutraliteit. De fabriek in Berlijn is niet zomaar een productiefaciliteit; het is een baken van innovatie en industriële synergie. Met de medewerking van de Franse reus Air Liquide is het project een bewijs van de sterker wordende Frans-Duitse alliantie in het streven naar schone energie.

De groene waterstofrevolutie opschalen

Het gebruik van Proton Exchange Membrane (PEM) technologie in de fabriek is een strategische zet. PEM elektrolyzers staan bekend om hun flexibiliteit en efficiëntie, cruciale eigenschappen voor het opschalen van de productie en het verlagen van de kosten. De toepassing van deze technologie kan de groene waterstofsector katalyseren, waardoor deze toegankelijker en economisch levensvatbaarder wordt. Efficiëntieverbeteringen in het productieproces kunnen de benodigde ruimte, materialen en mankracht verder terugdringen, wat uiteindelijk bijdraagt aan een kosteneffectiever product.

Deze onderneming maakt deel uit van een bredere Europese strategie om initiatieven op het gebied van groene energie te ondersteunen. Christian Bruch, ceo van Siemens Energy, onderstreepte het belang van dergelijke projecten en de noodzaak van levensvatbare bedrijfsmodellen om het succes ervan te garanderen. De alliantie werkt ook aan grootschalige waterstofprojecten in Frankrijk, Denemarken en Zweden om de CO2-uitstoot te verminderen en een koolstofneutrale toekomst tegemoet te gaan.

Industriële schaal voor concurrentievoordeel

François Jackow, CEO van Air Liquide Group, heeft het belang benadrukt van massaproductie van elektrolyzers op industriële schaal. Alleen al de schaal van de activiteiten van de fabriek in Berlijn zal van hernieuwbare waterstof een concurrerende speler op de energiemarkt maken. Deze nadruk op volume is cruciaal; het is niet genoeg om de technologie te hebben – het moet beschikbaar zijn op een schaal en tegen een prijs die het een realistisch alternatief maken voor fossiele brandstoffen.

De financiële steun van het Duitse Federale Ministerie voor Onderzoek en Ontwikkeling maakt deel uit van het SEGIWA-project, dat deel uitmaakt van het grotere vlaggenschipproject H2Giga. Deze steun onderstreept het politieke engagement voor groene waterstof als hoeksteen van de Duitse energiestrategie. Ondertussen verwacht Siemens Energy dat deze nieuwe onderneming op middellange termijn meer dan €1 miljard aan inkomsten zal genereren, wat het economische potentieel van de groene waterstofindustrie benadrukt.

Uitdagingen voor de toekomst

Ondanks de optimistische vooruitzichten blijven er uitdagingen bestaan. Anne-Laure de Chammard, een bestuurslid bij Siemens Energy, heeft gewezen op de moeilijkheden bij de financiering van groene waterstofprojecten en de vitale rol van overheidssteun. Nu de industrie aan de vooravond staat van een potentiële hausse, is de behoefte aan een robuust beleids- en stimuleringskader dringender dan ooit. Samuel Alt, senior directeur energiebeleid bij Siemens Energy, sloot zich hierbij aan en riep op tot meer politieke stimulering, financiële steun en het opzetten van certificeringsprogramma’s voor schone waterstof.

Technologie ontmoet beleid

Technologie is niet het knelpunt bij de uitbreiding van de waterstofeconomie; dat is het beleid. Siemens Energy heeft erop gewezen dat beleidsmakers een stimulerende omgeving moeten creëren. Dit omvat stimulansen zoals quota en Carbon Contracts for Difference, naast de aanleg van waterstofinfrastructuur zoals pijpleidingen, havens en schepen. Dergelijke maatregelen zouden de integratie van groene waterstof in de energiemix kunnen versnellen, wat de overgang naar een duurzamere en klimaatvriendelijkere economie zou vergemakkelijken.