Concept Design Battolyser Systems Factory © Kraaijvanger Architects
Author profile picture

De Europese Investeringsbank heeft een financieringsovereenkomst van € 40 miljoen gesloten met de Nederlandse scale-up Battolyser Systems. De lening aan het klimaat-techbedrijf wordt gedekt door een garantie uit het InvestEU-fonds. Met de financiering kan het bedrijf zijn productiefaciliteit in Rotterdam uitbreiden om zijn gecombineerde elektriciteitsopslag- en elektrolysersysteem op grote schaal te gaan produceren. Op dit moment wordt de technologie al door een grote industriële gascentrale in Nederland gebruikt; de commerciële ingebruikname van de technologie staat gepland voor 2024.

De Battolyser-technologie voorziet in een volledig flexibel, efficiënt en schaalbaar geïntegreerd batterij- en elektrolysersysteem: als elektrolyser produceert het betaalbare groene waterstof wanneer de stroomprijzen gunstig zijn. Als batterij levert het schone ‘reservestroom’ die, bij aansluiting op het net, op de markt kan worden aangeboden. Deze combinatie draagt bij aan de integratie van hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind in het ‘nettonul’-energiesysteem van de toekomst.

Schaalbare oplossingen

De overeenkomst is mogelijk dankzij de steun uit het InvestEU-programma. Dit programma helpt investeringen aan te trekken voor de beleidsprioriteiten van de EU, zoals de groene transitie.

Mattijs Slee, CEO van Battolyser Systems, zegt dat er schaalbare waterstofoplossingen nodig zijn om de Green Deal uit te voeren en ‘netto nul’ te realiseren, voor de volle breedte van de industrie. “Oplossingen die duurzaam zijn, goedkoop, echt groene waterstof leveren, afgestemd zijn op de capaciteit van het elektriciteitsnet en afkomstig uit Europa. Battolyser Systems voldoet aan al deze eisen.”

Slee zegt dat de Battolyser-technologie de enige waterstofoplossing op de markt is die werkelijk is opgewassen tegen de fluctuerende opbrengsten van hernieuwbare bronnen als wind- en zonne-energie. “Dankzij deze innovatie kunnen grote industriële spelers en het mkb groene waterstof inzetten om hun bedrijfsactiviteiten koolstofvrij te maken, waardoor ze rechtstreeks bijdragen aan de doelen van de Europese Green Deal.” Met het InvestEU-programma, dat deze EIB-investering steunt, zal in de periode 2021-2027 naar verwachting meer dan € 372 miljard aan extra investeringen worden aangetrokken voor de beleidsprioriteiten van de EU. De transactie benadrukt ook de EIB-inspanningen ten behoeve van Europa’s geavanceerde productiecapaciteit op het gebied van nettonultechnologieën en -oplossingen.

From left to right – Left Freek Janmaat economic analyst European Commission – Middle Mattijs Slee – CEO Battolyser Systems – Right Kris Peeters – European Investment Bank Vice President © Battolyser

Spin-out van TU Delft

De technologie van Battolyser Systems is uitgevonden door prof. dr. Fokko Mulder en zijn onderzoeksgroep aan de TU Delft. Het systeem omvat een geïntegreerd batterij- en elektrolysesysteem dat elektriciteit opslaat en levert als een batterij en – wanneer volledig opgeladen – water splitst in waterstof en zuurstof als een elektrolyser. Battolyser Systems is in 2018 opgericht als spin-out van de Delftse universiteit, en na een investering van Koolen Industries in 2020 was het bedrijf klaar om te gaan groeien. In 2021 werd CEO Mattijs Slee aangenomen als de eerste werknemer. Onlangs investeerden Innovation Industries en Global Cleantech Capital in het bedrijf, dat inmiddels 75 mensen in dienst heeft en streeft naar 100 fulltime-medewerkers eind 2023.