© Pixabay
Author profile picture

De bosbranden in Australië, de vele overstromingen én droogte, klimaatactiviste Greta Thunberg die verkozen werd als Person of the Year: de klimaatalarmbellen klinken steeds luider en steeds harder. Het is dit jaar voor het eerst dat deze alarmbellen ook zo luid en hard doorklinken in het Global Risk Report 2020 dat het World Economic Forum (WEF) jaarlijks uitbrengt. Volgens het rapport is klimaatverandering de komende tien jaar de grootste bedreiging. De WEF-conferentie, die de afgelopen dagen plaatsvond in Davos (Zwitserland), had volgens The Times dan ook nogal wat weg van een klimaatconferentie.

In de aanloop van de Davos conferentie publiceert het WEF jaarlijks een Global Risk Report waarin de grootste bedreigingen voor de wereldorde in kaart worden gebracht. De risico’s worden onderverdeeld in zes categorieën: economie, geopolitiek, sociaal, technologie en, last but not least, het klimaat. Hierbij maakt het forum onderscheid tussen waarschijnlijkheid en impact van de bedreiging.

Trieste primeur

Dat klimaatgerelateerde problemen de ranglijsten van de vijftiende Global Risk Report domineren, is een primeur. Op ‘impact’ scoort klimaat een eerste plaats en binnen ‘waarschijnlijkheid’ is klimaatproblematiek goed voor een tweede plek. Respondenten van de Global Risks Perception enquête, die het rapport onderbouwt, rangschikken problemen met betrekking tot de opwarming van de aarde – zoals extreem weer en verlies van biodiversiteit – als de vijf grootste risico’s voor het komende decennium. Opnieuw een primeur: het is de eerste keer dat risico’s gerelateerd aan één categorie de hele top vijf bekleden.

Global Risks Perception-enqûete

In de jaarlijkse enquête die het Global Risk Report onderbouwt, worden respondenten gevraagd naar de risico’s die volgens hen de grootste bedreiging op wereldniveau vormen. De enquête wordt ingevuld door het netwerk van het WEF: bestuurders uit onder andere het bedrijfsleven, overheden en wereldleiders.

Respondenten wordt onder andere gevraagd naar:
– De wereld in 2020. Respondenten geven aan welke risico’s volgens hen dit jaar toe- of afnemen in vergelijking met vorig jaar.
– Beoordeling van wereldwijde risico’s: Respondenten maken voor dertig globale risico’s een inschatting over de impact en waarschijnlijkheid van dat risico over tien jaar.

 

 

European Green Deal

Bezorgdheid over klimaatverandering neemt dus toe, zo concludeert het WEF. Vooral in Europa werd duidelijk dat de politieke wind van richting verandert: tijdens de verkiezingen van het Europees Parlement maakten ‘de groenen’ een enorme opkomst. De president van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, kondigde recentelijk een breed scala aan plannen – “the European Green Deal” – aan die zijn bedoeld om de Europese economie te re-evalueren in het licht van klimaatrisico’s. En dat moet ook wel: volgens het rapport zou Europa in 2080 door de opwarming van de aarde onder andere kunnen worden blootgesteld aan door muggen overdraagbare ziektes zoals malaria.

‘Europe can be at the heart of tech purpose’

Gelukkig constateert het WEF ook een positieve trend: Europese tech start-ups nemen een bijzondere rol aan in de uitdagingen die klimaatproblematiek met zich meebrengt. In de explainer van deze week legt Aafke uit hoe dit zit.

World Economic Forum

World Economic Forum is een netwerk van de grootste bedrijven ter wereld, internationale politici (minister-)presidenten, intellectuelen en journalisten. Jaarlijks organiseert het WEF een vergadering in het Zwitserse Davos en verschillende regionale conferenties.

Het WEF werd in 1971 opgericht door de Zwitserse hoogleraar en zakenman Klaus M. Schwab en staat geregistreerd als non-profit stichting. Op het hoofdkantoor in Genève werken vierhonderd mensen van ruim vijftig nationaliteiten.