Author profile picture

Met een reeks aan grote en kleine maatregelen moet de komende tijd het fietsverkeer in de stad een extra impuls krijgen. Fietsparkeren, snelfietsroutes en beter afgestelde verkeerslichten vormen de echte speerpunten. Wethouder Jannie Visscher (verkeer) benadrukt dat de prioriteit niet door de gemeente is bedacht, maar door de fietsers zelf.

Burgemeester Van Gijzel, ook fietsambassadeur van de stad - Foto (c) Ralph Roelse
Burgemeester Van Gijzel, ook fietsambassadeur van de stad – Foto (c) Ralph Roelse

De top-3 is samengesteld op basis van de input van een groot aantal betrokkenen tijdens een informatieavond over het gemeentelijk vervoersplan “Eindhoven op Weg”. Daarnaast krijgt de gemeente feedback via diverse andere kanalen: enquêtes, het klantencontactcentrum, gebiedsbeheerders, mail, website en via betrokken organisaties als de fietsersbond.

Eindhoven op Weg” is een integraal mobiliteitsplan uit 2013 met als een van de doelen het autogebruik terug te dringen. Dit de luchtkwaliteit en de beleving van de binnenstad bevorderen. Door ruim baan te maken voor de fiets probeert de gemeente die doelen nu te realiseren.

Volgens Visscher is de tijd rijp voor een omslag van auto naar fiets. “We zitten in een ideale regio: er is relatief veel woonwerkverkeer van maximaal 15 kilometer. Zeker de e-bike is dan een prima alternatief voor de auto.” Door meer doorgaande fietsroutes aan te leggen, iets waar ook de provincie momenteel hard aan trekt, hoopt Visscher de keuze voor de fiets nog aantrekkelijker te maken.

Schermafbeelding 2015-07-23 om 18.36.25Eindhoven wil ook op fietsgebied haar reputatie als tech-stad waarmaken, bijvoorbeeld door smart-mobility-apps te promoten waarmee makkelijk bepaald kan worden welk vervoersmiddel op welk moment het meest efficiënt is. Door slimmer te monitoren (via een netwerk aan sensoren in plaats van sporadische telpunten) moeten de werkelijke verkeersstromen ook beter in beeld komen. Visscher: “Op die manier kunnen we dan beter bepalen of een fietspad breder moet worden of dat een verkeerslicht een andere afstelling verdient.”

Schermafbeelding 2015-07-23 om 18.35.48Waar op de doorgaande wegen buiten en op de rondweg (de ring) de auto prioriteit zal houden, moet dat binnen de ring vooral de fiets zijn. Dat is momenteel nog niet overal het geval, maar echte grote aanpassingen kosten veel geld. Een nieuwe inrichting voor een kruispunt kost al snel drie ton. Hetzelfde bedrag moet worden neergelegd voor een kilometer nieuw fietsasfalt. Op enkele plekken is de fietser recentelijk al wel geholpen, bijvoorbeeld door het weghalen van verkeerslichten op de kruising Stratumsedijk/Bilderdijklaan en Vestdijk/Nieuwstraat. Ook Bilderdijklaan/Wal staat hoog op het wensenlijstje: alles om wachttijden – zo’n beetje de grootste ergernis van de fietser – weg te nemen.

Schermafbeelding 2015-07-23 om 18.35.07Om dezelfde reden zijn de laatste jaren honderden paaltjes (oorspronkelijk bedoeld om auto’s te weren van fietsroutes, maar vaak vooral obstakels voor de fietsers zelf) weggehaald, een proces dat ook nog niet is afgerond. Paaltjes vormen een van de oorzaken van het weer toenemende aantal eenzijdige fietsongelukken, maar de groei van het aantal ouderen op e-bikes is volgens de gemeente een minstens zo grote reden.