(c) Unsplash - Xiaolong Wong
Author profile picture

In veel Europese landen worden stimulansen geboden om e-mobiliteit te bevorderen. In de meeste gevallen zijn het belastingverlagingen en subsidies voor aankopen die het voor de burgers gemakkelijker moeten maken om over te stappen op e-auto’s. Toen de Oostenrijkse federale regering onlangs e-auto’s vrijstelde van de snelheidslimiet van 100 k/u op trajecten met ‘luchtbescherming’, was dit uniek in Europa.

In Oostenrijk worden delen van snelwegen en autowegen met een totale lengte van 440 kilometer als luchtbeschermingsgebieden vermeld. De snelheidslimiet van 100 k/u is daarop van toepassing. Hoe langzamer diesel- en benzineauto’s rijden, hoe minder CO2-uitstoot ze uitstoten. Dit is geregeld in de Wet bescherming tegen emissie in de lucht (IG-L).

Verkeersveiligheid

E-cars rijden grotendeels emissievrij – en bij toenemende aantallen was het slechts een kwestie van tijd voordat de snelheidslimiet in twijfel zou worden getrokken. Het debat werd op gang gebracht door de Tiroolse advocaat Christian Schöffthaler. In 2014 heeft hij bewust de snelheidslimiet overschreden om een klacht te kunnen indienen bij de gewestelijke administratieve rechtbank. Deze laatste heeft de klacht afgewezen. Het argument: Verschillende snelheidsbeperkingen voor personenauto’s kunnen de doorstroming van het verkeer belemmeren en zo de verkeersveiligheid in gevaar brengen.

Aanmoediging voor e-auto’s

Schöffthalers rechtszaak werd gevolgd door andere. Maar de rechtbanken bleven moeilijk doen. Dit was anders bij het Federaal Ministerie van Duurzaamheid en Toerisme (BMNT). De toenmalige minister Elisabeth Köstinger van de Oostenrijkse Volkspartij zag de afschaffing van de snelheidslimiet voor e-auto’s als een stimulans. Zij heeft de nieuwe verordening van de IG-L in november 2018 in laten gaan. De echte uitvoering vond pas plaats op 1 juli 2019, toen de informatieborden op de relevante trajecten van het traject werden aangebracht.

Invoering van de lucht honderd

    • De nieuwe regeling, of de zogenaamde Lufthundert, heeft alleen betrekking op snelwegen en autowegen. Maar niet op andere wegen waar de snelheidslimiet volgens IG-L bestaat.
    • De vrijstelling van de Lufthundert geldt voor voertuigen met zuiver elektrische aandrijving en voertuigen met waterstof brandstofceltechnologie. Insteekbare hybride elektrische voertuigen zijn niet inbegrepen.
    • De uitzondering kan alleen worden ingeroepen door elektrische automobilisten die beschikken over een kenteken met groene letters. Dit kan sinds april 2017 worden aangevraagd voor voertuigen met een zuiver elektrische aandrijving, maar is niet verplicht.

E-Autos, Tempolimit © Asfinag

De Oostenrijkse automobilistenclub (ÖAMTC) verwelkomde de nieuwe regeling van de IG-L en was het eens met het argument van Schöffthaler en de minister. Volgens de ÖAMTC is de Lufthundert over het algemeen impopulair bij Oostenrijkse automobilisten: in een online enquête wees de helft van de respondenten de snelheidslimiet af. Slechts één op de vijf vond het goed.

Negatieve bijwerkingen

Een duidelijk nee tegen de afschaffing van de Lufthundert voor e-car chauffeurs kwam van de Verkeersclub Oostenrijk  (VCÖ). De VCÖ-experts wezen op de negatieve neveneffecten en riepen op tot effectievere maatregelen om de transformatie van het energiesysteem te versnellen. De verschillende snelheden zullen volgens VCÖ de doorstroming van het verkeer belemmeren, het risico op een ongeval doen toenemen en het werk van controleurs bemoeilijken. Bovendien zijn elektrische auto’s niet volledig milieuvriendelijk en zouden ze fijnstof aanwakkeren door de slijtage van remmen en banden. Volgens het laatste emissieverslag van de Federale Milieumaatschappij, wordt 58 procent van de PM10-emissies van fijn stof veroorzaakt door wervelingen en slijtage van remmen en banden. Dit is problematisch volgens de organisatie, omdat verschillende snelheden in het beschermingsgebied voor luchtbescherming leiden tot meer remmanoeuvres en dus tot meer remslijtage.

 

De deskundigen van de VCÖ betwijfelen ook of de burgers door de uitzondering van de air honderd sneller zullen overschakelen op de e-auto. Zij schrijven het lage percentage e-auto’s in Oostenrijk vooral toe aan een gebrek aan aanbod vanuit de auto-industrie. Als het aan de VCÖ ligt, dan zou de overheid de CO2-grenswaarden moeten verlagen en de quota voor e-auto’s voor autofabrikanten moeten verhogen. Dit zou het aantal e-auto’s op de markt doen toenemen.

Europa

Een bijkomend probleem in het internationale verkeer is het feit dat de uitzondering van de Lufthundert alleen geldt voor voertuigen met een kenteken met groene letters. Al voordat de wet van kracht werd, waren de Duitse media van mening dat buitenlandse chauffeurs erdoor gediscrimineerd worden.