skills training and knowledge
Author profile picture

De een noemt het “leven lang ontwikkelen”, de ander heeft het over “leren tijdens de loopbaan” – maar voor iedereen is inmiddels duidelijk dat niemand meer om een constante (digitale) ontwikkeling heen kan. Voor Brainport Eindhoven, de regio die er prat op gaat voorop te lopen op dit soort terreinen, is het aanleiding voor een heuse campagne: “Samen Klaar voor de Toekomst“.  De campagne is een gezamenlijk initiatief van meer dan 230 werkgevers. Op de centrale website kunnen bezoekers bezoekers zichzelf testen en vervolgens een keuze maken uit het aanbod op het gebied van digitale en persoonlijke ontwikkeling dat daar is samengebracht. Tijdens de Dutch Technology Week (20 t/m 25 mei) zijn er bovendien diverse gratis activiteiten.

Lees hier meer over de Dutch Technology Week 2019

Een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) staat voor het blijven ontplooien van je eigen kwaliteiten, zodat je je hele leven actief kunt meedoen – privé, op je werk en in de maatschappij. “Deze campagne is vooral bedoeld om mensen te verleiden om na te denken over hun toekomst”, zegt programmamanager Yvonne van Hest van Brainport Development. “En het zou natuurlijk heel mooi zijn als ze dan een – volgende – stap zetten, hoe klein of groot ook.”

Het online platform is er voor zowel werkgevers als werknemers, zzp’ers en werkzoekenden. Het is de bedoeling om een breed en toegankelijk overzicht van het aanbod op het gebied van digitale en persoonlijke ontwikkeling te laten zien. De website is er ook in het Engels.

Ambassadeurs

De bewustwordingscampagne wordt ‘gedragen’ door de vijf ambassadeurs Deeqa, Simone, Samer, Tomas en Terrence. Deze ambassadeurs, allen afkomstig uit de regio, hebben verschillende achtergronden en delen hun persoonlijk verhaal. Ze vertellen hoe zij hun eigen draai hebben gegeven aan hun ontwikkeling. Van Hest: “We zijn ontzettend trots op onze ambassadeurs. Ze staan dan ook op posters in onze 21 gemeenten en in de huis-aan-huis bladen.”

Talent & Skills

De campagne ‘Samen klaar voor de toekomst’ vloeit voort uit het Brainport Talent & Skills Akkoord, dat in 2018 is gepubliceerd. Hierin hebben 230 bedrijven, overheids- en onderwijsorganisaties en sociale partners zich gecommitteerd aan zeven gezamenlijke afspraken op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt in Brainport. Nadrukkelijk uitgangspunt is dat de aandacht niet alleen uitgaat naar hightech professionals, maar naar alle inwoners van alle opleidings- en kennisniveaus, van werkenden tot werkzoekenden, van vrijwilligers tot mantelzorgers.