Author profile picture

De eerste intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van Brainport Industries Campus (BIC) is getekend. De coöperatie Brainport Industries, de gemeente Eindhoven, de provincie Noord-Brabant, de Brabantse OntwikkelingsMaatschappij (BOM) en Hebema Holding BV hebben afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het eerste cluster. BIC is de toekomstige campus voor de hightech maakindustrie in Eindhoven.

Hebema is eigenaar van een groot deel van het plangebied. De eerste stappen worden uitgevoerd door VolkerWessels onderneming SDK Vastgoed. Eerder maakte KMWE al bekend in 2017 als eerste naar de campus te willen verhuizen. BIC is gelegen tussen A2 en vliegveld en legt grote nadruk op duurzaamheid, ecologie en het belang van clustervorming tussen bedrijven. Hier een uitgebreide toelichting op de plannen.

Schermafbeelding 2015-09-15 om 11.43.26De maakindustrie is een van de belangrijkste pijlers onder de Nederlandse economie. De Brainport-regio Eindhoven speelt daarin een belangrijke rol. Met de ontwikkeling van Brainport Industries Campus willen de partners die rol ook voor de toekomst veilig te stellen.

Het is de bedoeling om de hele high tech toeleverketen, van kleine start-ups tot multinationals, samen te laten werken in een heel grote “fabriek van de toekomst” op één locatie. Grenzen tussen bedrijven verdwijnen daardoor en dat maakt nieuwe samenwerkingsmodellen mogelijk. De ambitie is om de campus tot een internationale showcase te laten uitgroeien die de kracht van de toeleverketen in de regio versterkt.

Leegstand voorkomen

Schermafbeelding 2015-09-15 om 09.43.37De gemeente is inmiddels gestart met de procedures die nodig zijn voor de ruimtelijke ordening. Daarbij gaat het onder meer om een Milieu Effect Rapportage (MER) en het bestemmingsplan voor het eerste cluster van de campus. Deze procedures moeten de start van de bouw en aanleg in 2016 mogelijk maken.

De BOM onderzoekt, in samenwerking met de regio, de effecten van de realisatie van BIC, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen in de regio. De aandacht gaat daarbij ook uit naar eventuele vertreklocaties, om leegstand te voorkomen. Om de hele regio sterker te laten worden door de komst van Brainport Industries Campus, onderzoeken de regiogemeenten en de BOM de mogelijkheid voor de opzet van een Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties.