Author profile picture

De economie van Brainport regio Eindhoven groeide in 2015 met 3%. Dat laten voorlopig regionale groeicijfers zien, die het CBS vandaag bekend maakte. De regio doet het daarmee 50% keer beter dan Nederland als geheel (+2%). Ook verbetert de regio Zuidoost Noord-Brabant, zoals Brainport bij CBS heet, zich ten opzichte van het jaar ervoor; in 2014 was de groei 2,2%.

Screen Shot 2016-04-21 at 12.03.58Wat opvalt aan de tien snelst groeiende regio’s is hun ligging; het zijn voornamelijk regio’s aan de A2-as. Dat bevestigt dat de grootstedelijke regio’s Amsterdam, Utrecht, Den Bosch en Eindhoven de economische ruggengraat van Nederland vormen. De groei in deze andere A2-regio’s (tussen 2,7-2,9 %) bleef net iets achter bij die van Brainport.

De groei in de Brainport is vooral te danken aan de industrie. Deze sector groeide flink en is hier sterk geconcentreerd; met 16% van de werkzame bevolking werkzaam in de industrie (tegenover 10% gemiddeld in Nederland). In 2015 investeerden de industriële bedrijven o.a. in machines en software en richtten zich op nieuwe technologieën en productieprocessen. Ze profiteerden van de groeiende buitenlandse vraag en zagen daardoor de export stijgen.

Uit de cijfers blijkt dat Brainport niet de snelst groeiende regio van Nederland is, maar uitkomt op plaats vier. Voor de nummers 1 (Oost-Zuid-Holland), 2 (Zuidwest-Friesland) en 3 (Alkmaar en omgeving) geldt dat zij in 2014 of 2015 een gemeentelijke herindeling hebben ondergaan. Hun hoge groei is daarom mede te verklaren uit de groei van hun grondgebied.

Bron: CBS, Brainport Development