© Dynaxion
Author profile picture

Dynaxion Security, de Eindhovense innovator met een geavanceerd neutronenscansysteem, is failliet verklaard. Ondanks het potentieel om een revolutie teweeg te brengen op het gebied van materiaalidentificatie is Dynaxion er niet in geslaagd om de benodigde financiering voor een cruciaal prototype rond te krijgen. Hun technologie beloofde smokkelwaar in pakketten te detecteren en milieuanalyses te ondersteunen, maar de financiële barrières voor dit soort deep-tech ondernemingen bleken onoverkomelijk.

De ondergang van het bedrijf onderstreept een structureler probleem: het onvermogen van de maatschappij om startende deep-tech bedrijven door de kostbare beginfase te loodsen, ondanks hun oplossingen voor kritieke wereldwijde uitdagingen.

Waarom dit belangrijk is

Dynaxion leed onder het klassieke deep-tech dilemma. Zelfs met bewezen technologie en het oplossen van een belangrijk maatschappelijk probleem, is er een immense hoeveelheid geld nodig om dingen op te starten. Net als vele anderen slaagde Dynaxion er niet in dat stadium te bereiken.

Een verhaal van belofte en onzekerheid

Het verhaal van Dynaxion Security is er een van potentieel en paradox. Aan de ene kant is het een bedrijf aan de frontlinie van de beveiligingstechnologie, klaar om de drugshandel en de gevaren voor het milieu aanzienlijk te beïnvloeden. Aan de andere kant is het verhaal maar al te bekend: een diepgaande technologische start-up met een baanbrekend idee, maar zonder de financiële middelen om het op de markt te brengen.

Dynaxion Security, opgericht in Eindhoven, ontwikkelde een systeem om materialen ‘tot op atomair niveau’ te identificeren. De technologie beloofde beter te presteren dan bestaande methoden voor het detecteren van drugs en explosieven in bagage, pakketten en vracht – van cruciaal belang voor luchthavens, douane en milieu-instanties. Maar ondanks de innovatieve aanpak en de duidelijke marktbehoefte werd Dynaxion geconfronteerd met een maar al te vaak voorkomende hindernis: financiering.

De grenzen van innovatie financieren

De crux van het probleem ligt in de aard van deeptechondernemingen. Per definitie zijn deze ondernemingen vanaf het begin kapitaalintensief en moeten ze lange tijd wachten voordat ze op de markt komen. Ze vereisen aanzienlijke investeringen om van concept tot prototype tot een levensvatbaar product te komen. Voor Dynaxion betekende dit dat ze genoeg fondsen moesten verzamelen om een prototype te bouwen – een kritieke stap om hun claims te bewijzen en verdere investeringen aan te trekken.

Dit is waar de kloof in het ecosysteem van start-ups overduidelijk wordt. Deep-tech startups, zoals Dynaxion, hebben vaak moeite om investeerders aan te trekken die huiverig zijn voor de risico’s die gepaard gaan met lange ontwikkelingstijden en de technische complexiteit van dergelijke innovaties. Hoewel er financieringsrondes werden gescoord, waren deze onvoldoende om het faillissement van Dynaxion te voorkomen, wat de uitdagingen binnen de financiering van deep-tech onderstreept.

De maatschappelijke kosten van financiële bijziendheid

Het is een maatschappelijke tekortkoming dat dergelijke innovaties vaak niet ondersteund worden. De gevolgen gaan verder dan het verlies van een enkel bedrijf; ze weerspiegelen ons collectieve (on)vermogen om wereldwijde uitdagingen aan te pakken door middel van technologische vooruitgang. De noodzaak van een verschuiving in perspectief – om steun voor deep-tech niet louter als een financiële investering te zien, maar als een investering in onze sociale en economische toekomst – wordt duidelijk onderstreept door de ondergang van Dynaxion.

Ondanks het betreurenswaardige faillissement is er ook een lichtpuntje. Het door Dynaxion gekoesterde talent is niet verloren gegaan. De medewerkers en stagiaires van het bedrijf, afkomstig van verschillende technische universiteiten, dragen de unieke ervaring die ze hebben opgedaan met zich mee. Ze verlaten de deuren van Dynaxion met de expertise die zal blijven bijdragen aan de tech-industrie, schrijft Dynaxion in een bericht op Linkedin.

Leren van verlies

Deze verspreiding van kennis en kunde naar de bredere sector is misschien wel een van de meest blijvende erfenissen van Dynaxion. Het laat zien dat deep-tech bedrijven kunnen dienen als kweekvijvers voor talent, zelfs zonder commercieel succes. De volgende ventures van het team worden wellicht geïnspireerd door de lessen die bij Dynaxion zijn geleerd, en kunnen een voedingsbodem zijn voor toekomstige successen die Dynaxion niet kon bereiken.

De ondergang van Dynaxion is een waarschuwing die ons eraan herinnert dat innovatie niet alleen te maken heeft met een baanbrekend idee, maar ook met het vermogen om het idee te handhaven in de fases die daarop volgen. Het is een wake-up call voor investeerders, overheden en instellingen om hun rol in het koesteren van diepgaande technologische ondernemingen te heroverwegen. En voor de maatschappij als geheel: als we niet leren om de pioniers van morgen te ondersteunen, lopen we het risico niet alleen bedrijven te verliezen, maar ook het transformerende potentieel dat ze in zich dragen voor onze samenleving.