Marlyn drone, Unmanned Valley
Author profile picture

De manier waarop ons land de Europese regels interpreteert zit de dronesector in Nederland behoorlijk dwars. Zozeer zelfs, dat een coalitie van bedrijven, kennisinstellingen en overheden een manifest heeft opgesteld om het demissionair kabinet op te roepen stappen te zetten. “Nederland is een innovatieland, in veel sectoren loopt ons land voorop. Toch dreigen wij onze positie op het gebied van onbemande luchtvaart te verliezen”, zo vrezen de ondertekenaars. “Innovatieve bedrijven kunnen door de huidige interpretatie van de Europese regels hun toepassingen en technieken niet in de praktijk testen. Hierdoor worden zij soms gedwongen om naar het buitenland te gaan.”

Waarom moet je dit lezen?

Drones kunnen op diverse terreinen voor oplossingen zoeken, zo blijkt uit testen op verschillende plekken in Europa. Denk daarbij aan de energietransitie, medisch transport, moderne landbouw en de beveiliging van kritieke infrastructuur. Maar drones stuiten ook op weerstand.

Het draait allemaal om het vliegen buiten de zichtlijn van de piloot, in officiële termen “Beyond Visual Line Of Sight“, kortweg BVLOS. Minister Harbers kwam deze week naar het dronecenter Unmanned Valley in Katwijk om het ‘BVLOS’-manifest te accepteren. Er moeten op dit dossier inderdaad nog meters gemaakt worden, zo erkende ook de minister in een eerste reactie. “Ik zie dit manifest als een mooie aansporing.”

Grote kansen

De ondertekenaars willen dat het ministerie, net als andere Europese landen, gebieden aanwijst waar buiten het zicht van de piloot gevlogen kan worden. De ‘dronecoalitie’ wijst op de “grote kansen” die BVLOS-vluchten bieden voor onder meer de energietransitie, medisch transport, moderne landbouw en de beveiliging van kritieke infrastructuur. De huidige Nederlandse interpretatie van Europese wetgeving belemmert volgens de coalitie echter de ontwikkeling en toepassing van deze cruciale technologieën, waardoor Nederlandse bedrijven hun heil in het buitenland moeten zoeken.

BVLOS-manifest Unmanned Valley
BVLOS-manifest Unmanned Valley

Vooraanstaande Nederlandse organisaties zoals TU Delft, NLR, Atmos, Van Oord, High Eye, Unmanned Valley, Droneport Rotterdam, Drone Flight Academy, de ANWB en de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart hebben hun steun voor het manifest uitgesproken. Met dit gezamenlijke initiatief hopen de betrokken partijen de Nederlandse overheid aan te sporen tot actie. Ook de gemeente Katwijk, waar veel drone-innovatie plaatsvind, ondertekende het manifest.

“Door de belemmeringen beginnen we achter te lopen in Europa. En dat terwijl we juist zo veel kennis en talent hebben. Daar moeten we iets aan veranderen.”

Cornelis Visser (burgemeester gemeente Katwijk)

Bewezen concept

De succesvolle implementatie van BVLOS-testgebieden in landen als Denemarken, Spanje, Italië, Duitsland en België benadrukt volgens de ondertekenaars de haalbaarheid en noodzaak van dergelijke plekken in Nederland. Het manifest pleit voor het aanwijzen van testzones boven onbewoonde gebieden in het tweede kwartaal van 2024. Unmanned Valley heeft de afgelopen jaren een corridor ingericht waarin veilig richting de Noordzee kan worden gevlogen. Dit gebied is uitgerust met droneradars en andere apparatuur om het luchtruim continu in de gaten te gehouden.

“BVLOS vliegen is inmiddels proven technology”, zegt directeur Theo de Vries van Unmanned Valley. “De hele sector is er klaar voor en verwacht dat het ministerie met duidelijke regelgeving BVLOS-vliegen eindelijk mogelijk maakt in Nederland.”