Author profile picture

De Brainport Nationale Actieagenda, die vrijdag officieel werd omarmd door het kabinet, kent drie hoofdthema’s: 1) het aantrekken van talent, 2) het investeren in nieuwe technologieën en stimuleren maatschappelijke innovaties, en 3) het verder verbeteren van Brainport Eindhoven als vestigingsplaats.

Om dat te bereiken zijn 10 prioriteiten bepaald (bron: pdf-document Brainport):

1 Aantrekken en behouden van (inter-)nationaal talent

Er komt een extra boost voor het aantrekken en behouden van (internationaal) technologisch talent. Onder meer door de toestroom naar techniekopleidingen te vergroten en het ontwikkelen van nieuwe onderwijsprogramma’s. Ook door de activiteiten van het Brainport Talent Attraction Programme en het Holland Expat Center South voor internationaal talent op te schalen. Dit is een cruciale korte termijnactie voor grote bedrijven en MKB in de regio, die op dit moment grote moeite hebben vacatures te vervullen.

2 Werken aan een Leven Lang Ontwikkelen

Werknemers kunnen zich een Leven Lang Ontwikkelen, zodat zij duurzaam inzetbaar blijven. Ruim 200 triple helix organisaties en (sociale) partners hebben zich hieraan verbonden in het Brainport Talents & Skills akkoord. Daarin staan concrete afspraken om te zorgen voor een inclusieve samenleving in de regio, waarbij onderwijs en arbeidsmarkt optimaal en evenwichtig kunnen functioneren en werk beter georganiseerd wordt.

3. Ontwikkelen hybride leeromgevingen

Er komen leeromgevingen waar bedrijven en onderwijs samenkomen, zodat leerlingen met de nieuwste technieken kunnen werken, en leerlingen, docent en vakmensen elkaar inspireren. Specifiek hiervoor is een vestiging van Fontys en Summa op de Automotive Campus in Helmond en een vestiging van Summa, Fontys en Brainport Industries op de Brainport Industries Campus in Eindhoven.

4. Investeren in fotonica

Er wordt de komende jaren gericht geïnvesteerd in het organiseren van de geïntegreerde fotonica waardeketen, opschalen van de productie en het opzetten van een ontwikkelfaciliteit voor fotonica applicaties. Met gebundelde krachten van Rijk, provincies (Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland), kennisinstellingen en het bedrijfsleven is hiervoor een nationale publiek-private samenwerking Photon Delta opgericht.

5. Starten Eindhoven Engine

De Eindhoven Engine, een oorspronkelijk idee van Maarten Steinbuch, kan zich gaan richten op het versnellen van innovaties én het creëren van kansen voor talent. Studenten, onderzoekers en wetenschappers komen er samen om multidisciplinair te werken aan uitdagende innovatieprojecten in de regio. Ook om disruptieve oplossingen te creëren voor maatschappelijke opgaven en de weg naar concrete toepassingen en de markt te versnellen.

6. Ontwikkelen Eindhoven Internationale Knoop XL

Het stationsgebied van Eindhoven verandert in een nieuw stadshart met grootstedelijke allure dat internationaal kan concurreren. Het wordt een overstapmachine voor de toplocaties van de Brainportregio – onder meer HTCE/ASML en Eindhoven Airport/Brainport Industries Campus. Met een verbeterde (internationale) bereikbaarheid versterkt dit de aantrekkelijkheid van de regio voor talent.

7. Toplocaties bereikbaar houden met nieuwe vervoersconcepten

Veel toplocaties in de Brainportregio maken een spectaculaire groei door. Maar dit zet de bereikbaarheid vaak nog verder onder druk. Een van de meest pregnante voorbeelden is bedrijventerrein de Run in Veldhoven. ASML en overheden gaan samenwerken om het bedrijf goed bereikbaar te houden door onder meer slimme, nieuwe mobiliteitsconcepten (smart hubs).

8. Realiseren voorzieningenniveau passend bij internationale concurrentiepositie

De voorzieningen van Brainport Eindhoven moeten naar een hoger niveau, dat past bij de internationale concurrentiepositie. Met name op het vlak van sport en cultuur, openbare ruimte en omliggend buitengebied. Het profiel van technologie, design en kennis wordt verder versterkt. Ook hiermee wordt Brainport Eindhoven aantrekkelijker voor talent, en profiteren tegelijkertijd alle inwoners uit de regio mee.

9. Inrichten van een nationaal Cyber Weerbaarheid Centrum

Eind 2018 moet er een Cyber Weerbaarheid Centrum (CWC) staan, dat bedrijven binnen de kennisintensieve maakindustrie weerbaar maakt tegen digitale spionage en sabotage. Met in het bijzonder aandacht voor het hightech mkb.

10. Aanpakken van maatschappelijke uitdagingen

De kennisintensieve maakindustrie in Brainport Eindhoven draagt nog meer bij aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken via slimme en schaalbare oplossingen. Dat gebeurt door het verder opschalen van de implementatie in de regio en daarna op nationaal en internationaal niveau. Dit biedt ook economische kansen. Drie thema’s krijgen extra aandacht:

  1. e-health oplossingen, waardoor mensen langer thuis kunnen wonen en innovaties op het gebied van vitaliteit en klinische innovaties,
  2. onderzoek naar nieuwe fuels zoals mierenzuur en metal fuels om te komen tot nieuwe energiebronnen en langdurige opslag,
  3. elektrisch en zero-emissie vervoer en experimenten met slimme mobiliteitsconcepten zoals (elektrische) deelfietsen, automatisch rijdende shuttles en elektrische deelauto’s.