Nienke Meijer - Foto © Rien Meulman
Author profile picture

De gedachte is even logisch als geniaal: verdeel alle kennis die je in huis hebt in blokken die goed aansluiten bij de specifieke behoeften van het regionale bedrijfsleven, maak daar behapbare openbare colleges van en bied deze vervolgens gratis online aan. Op deze manier wil Fontys Hogescholen de komende periode een stevige en structurele bijdrage leveren aan de noodzaak tot ‘leven lang leren’ in Brainport Eindhoven.

Collegevoorzitter Nienke Meijer ziet het simpelweg als haar plicht om dit voor de lokale maatschappij op te pakken. “Wat van publiek geld gemaakt is – en dat is zo’n beetje alles bij ons – moet terug naar het publiek.” Het plan gaat trouwens wel iets verder dan het online gooien van colleges: Meijer combineert deze interne mogelijkheden direct met de afspraken die zijn gemaakt in recente deals als TEC for Society (Technology, Entrepreneurship en Creativity), Leven Lang Leren en – meest recent – het Brainport Talent & Skills Akkoord.

Dat laatste, ondertekend door ruim 220 regionale hotshots uit onderwijs, bedrijfsleven en overheden, moet een flinke duw geven in de verwezenlijking van Meijers ambitie. “Vooral omdat het ondertekend is door de personen zelf in plaats van de organisaties waarvoor ze werken, levert het een individueel commitment op waar we mee verder kunnen. We kunnen hierdoor echt de sprong maken van praten naar doen.”

En dat is hard nodig, weet Meijer. In een streek waar actuele kennis belangrijker dan ooit en ergens is, is de behoefte aan goed onderwijs vanzelfsprekend hoog. Maar dat wil nog niet zeggen dat daarmee de aansluiting tussen werkenden of werkzoekenden en de lokale onderwijsinstellingen direct gelegd is. “We hebben vrij lang gezocht naar de ideale invulling van die match”, zegt Meijer. “Maar met het Brainport Talent & Skills Akkoord lijken we die nu wel gevonden te hebben. Al is het alleen maar omdat die 220 ondertekenaars – het worden er trouwens elke week meer – er in hun functioneringsgesprekken met hun medewerkers direct op kunnen wijzen.” Daarnaast verwacht Meijer dat bedrijven met hun klanten en toeleveranciers afspraken gaan maken die hierin passen: “Wie een opdracht wil krijgen, zal moeten laten zien hoe de uitvoering bijdraagt aan de principes van leven lang leren. Vergelijk het met de criteria die al gelden rond duurzaamheid: wie niet duurzaam werkt, kan het wel schudden, zeker als de overheid je opdrachtgever is. Op dezelfde manier zou iedere subsidieaanvraag voor innovaties beoordeeld moeten worden op de mate waarin deze innovatie ook bijdraagt aan de ontwikkeling van medewerkers.”

Nienke Meijer heeft het telkens over systeeminterventies, om aan te geven dat er echt een verandering nodig is. Ze vertelt het verhaal op alle plekken waar ze verantwoordelijkheden heeft of een podium krijgt. Bij de SER bijoorbeeld, of de Adviesraad voor Wetenschap, Techniek en Innovatie, of bij Deloitte, waar Meijer commissaris is. En zeker ook in haar bestuursrol voor Brainport. Maar altijd is er ook weer de link met haar eigen onderwijsorganisatie. “Al onze directeuren zijn nu bezig TEC for Society in hun opleidingen te integreren. En hoewel we het dan echt niet alleen over technologie hebben, zal dit zeker bijdragen aan het opkrikken van de technische vaardigheden van onze studenten.” Om daar nog meer meters in te maken, komen er twee nieuwe master-opleidingen, die specifiek gericht zijn op technologische verdieping en op de actualisering van de kennis van mensen die al langer aan het werk zijn. “Mede daardoor gaan we zorgen voor een verdubbeling van het aantal tech-afgestudeerden.”

Het voorportaal daarvoor is de “Public Academy”, een site die nu wordt opgezet met gratis online colleges op vijf hoofdthema’s (Health, High Tech Systems & Materials, Learning Society, Smart Society en Creative Economy) die de regionale werknemers ertoe moeten verleiden om bij hun baas te vragen om verdiepingsslag – die dan ook weer bij Fontys kan plaatsvinden. “Bijvoorbeeld bij een van die nieuwe Masters. Met het Brainport Talent & Skills Akkoord komt alles samen en juist daarom ben ik er ook zo blij mee. We hebben het in zes weken tot stand gebracht, maar het staat als een huis. Dit is typisch Brainport, maar ook precies wat onze regio op dit moment nodig heeft.”

Foto (c) Rien Meulman