Midjourney AI's representation of a geothermal energy plant
Author profile picture

Geothermische energie, een hernieuwbare en schone energiebron, maakt gebruik van de warmte die in de aarde wordt opgewekt. Dit type energie kan worden ontsloten via bronnen zoals geisers en warmwaterbronnen en wordt gebruikt om constructies te verwarmen of elektriciteit op te wekken.

  • Hoewel geothermische energie op grote schaal beschikbaar is, is het potentieel ervan slechts gedeeltelijk onbenut.
  • De kosten zijn altijd een enorme barrière geweest, maar geothermische technologie is nu goedkoper dan ooit.
  • Nederland en China breiden hun geothermische energie actief uit.

Geothermische energie, een hernieuwbare en schone energiebron, benut de warmte die in de aarde wordt opgewekt. Dit type energie is toegankelijk via bronnen zoals geisers en warmwaterbronnen en kan worden gebruikt voor het verwarmen van gebouwen of het opwekken van elektriciteit.

De wereldwijde impact en mogelijkheden van geothermische energie

Het potentieel van geothermische energie is enorm en wordt wereldwijd al benut. Landen als IJsland maken volop gebruik van geothermische energie vanwege de overvloed aan warm ondergronds water. Landen als de Verenigde Staten daarentegen moeten naar geothermische energie boren, wat hogere kosten met zich meebrengt. Toch maken de dalende kosten van de energiebron het economisch haalbaarder voor particulieren en bedrijven.

Bovendien biedt het verschillende voordelen ten opzichte van andere hernieuwbare bronnen. Het is een basislast energiebron, wat betekent dat het continu kan werken ongeacht externe factoren zoals de beschikbaarheid van zonlicht of wind. Bovendien zijn geothermische systemen efficiënter dan andere energiecentrales.

Aardwarmte in Nederland

In Nederland wordt geothermische energie beschouwd als een alternatief voor gas voor de verwarming van gebouwen. De gemeente Amsterdam, Eneco en Vattenfall hebben onderzoek gedaan naar nieuwe bronnen van aardwarmte, met de potentie om in de toekomst 2 tot 2,5 miljoen woningen aan te sluiten op warmtenetten. De stabiliteit en duurzaamheid van geothermische energie maken het een aantrekkelijke optie, en het biedt Nederland ook een kans om minder afhankelijk te worden van andere landen voor de levering van warmte.

Zorgen over grondwaterverontreiniging en de kosten van proefboringen en de aanleg van warmtenetten moeten echter worden aangepakt. Ondanks deze uitdagingen wordt aangenomen dat de voordelen van geothermische energie, waaronder de integratie in een groter warmtenet dat restwarmte van datacenters en thermische zonnewarmte omvat, opwegen tegen de nadelen.

China’s vooruitgang op het gebied van geothermische energie

China, ‘s werelds grootste energieverbruiker, wil ook het gebruik van geothermische energie uitbreiden. De Chinese regering is van plan om de schaal van wind- en zonne-energieprojecten te vergroten en de bouw van kerncentrales te bevorderen. Daarnaast wil Sinopec, een staatsraffinaderij, 75 miljoen vierkante meter geothermisch verwarmingsgebied toevoegen tegen het einde van 2025.

Het stimuleren van schone energiebronnen zoals geothermische energie in de noordelijke regio’s van China heeft bijgedragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. De Nationale Energie Administratie van China heeft voorgesteld om het geothermische verwarmings- en koelingsgebied in vijf jaar met 50 procent uit te breiden, waardoor de geothermische energieopwekkingscapaciteit verdubbelt.

Vooruitgang in geothermische energie

Kunstmatige intelligentie (AI) en innovatieve technieken spelen een belangrijke rol bij het verbeteren van de efficiëntie en productiviteit van geothermische energie. TNO, de belangrijkste Nederlandse onderzoeksorganisatie, heeft bijvoorbeeld een AI-toepassing ontwikkeld voor geothermische energiesystemen. Deze toepassing haalt nieuwe inzichten uit real-time gegevens, verbetert de besluitvorming en voorkomt storingen in geothermische installaties.

Verder hebben wetenschappers van Penn State een techniek voorgesteld om de geleidbaarheid van breuken af te stellen om de efficiëntie van geothermische energiecentrales te verbeteren. Bij deze techniek worden materialen of chemicaliën toegevoegd aan het water dat in geothermische reservoirs wordt geïnjecteerd. Hierdoor wordt de warmte gelijkmatiger onttrokken en worden kortsluitingen voorkomen waardoor koeler water naar de productieputten stroomt.

De voortdurende beschikbaarheid van geothermische energie, in combinatie met de vooruitgang in de technologie en de toegenomen wereldwijde toepassing, onderstreept het potentieel van deze energiebron.