© Valentinos Loucaides - Pexels
Author profile picture

Wie regelmatig naar onze Europese Energie-index kijkt, valt het waarschijnlijk op dat de vijf Scandinavische landen tot de groenste landen behoren. Hoe produceren zij groene energie? Innovation Origins zette alle data uit 2021 van Eurostat, het Internationaal Energieagentschap (IEA) en het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA) op een rijtje.

Waterkracht

Gezien de overvloed aan waterbekkens zijn Scandinavische landen sterk afhankelijk van waterkracht. In feite zijn bijna alle centrales in de landen gebouwd op rivierstromen. In veel andere Europese landen is gemengde of gepompte waterkracht – met behulp van dammen en reservoirs – meer verspreid.

In 2021 was 91 procent van de bruto elektriciteitsproductie van Noorwegen afkomstig van waterkracht; in IJsland was dat 70 procent en in Zweden 43 procent. In Finland was een vijfde van de bruto elektriciteitsproductie afkomstig van waterkrachtcentrales. In Denemarken is dit cijfer marginaal – minder dan vijf procent – voornamelijk om geografische redenen, dit is het kleinste land van de vijf en heeft minder waterbekkens.

De bruto elektriciteitsproductie is de totale door centrales geproduceerde elektriciteit, inclusief de energie die wordt gebruikt voor de aandrijving van hulpapparatuur en transformatoren.

Kernenergie

Finland en Zweden zijn de enige twee Scandinavische landen met kernreactoren. In 2021 haalden beide landen een derde van hun bruto elektriciteitsproductie uit kernreactoren. Afgelopen april opende Finland de grootste kernreactor van Europa – met een vermogen van 1,6 GWh – die in 14 procent van de elektriciteitsbehoefte van het land zal voorzien.

Wind

Behalve in IJsland zijn de windinstallaties in Scandinavië de afgelopen tien jaar sterk toegenomen. Zweden loopt voorop, met meer dan 12 GW aan geïnstalleerde capaciteit en 27,108 GW aan geproduceerde elektriciteit in 2021. In Denemarken heeft windenergie een primaire rol gekregen in de energievoorziening van het land, met de helft van de geproduceerde elektriciteit.

Noorwegen staat op de derde plaats als het aankomt op wind. Het produceerde bijna twaalfduizend GW aan elektriciteit via zijn beschikbare capaciteit van vijf GW. Windenergie groeit ook in Finland, waar de elektriciteitsproductie de afgelopen jaren is toegenomen.

Denemarken

Denemarken verdient meer specificaties, gezien de geringe omvang in vergelijking met de andere Scandinavische landen. Na de lagere waterkrachtproductie is het land – van de vijf – het meest afhankelijk van brandstoffen, die bijna de helft van de bruto elektriciteitsproductie voor hun rekening nemen. Wat het energieverbruik betreft, haalt Denemarken – volgens Eurostat – het laagste aandeel energie uit hernieuwbare bronnen van de vijf: 34,72 procent. IJsland daarentegen haalt 85 procent van zijn stroom uit hernieuwbare bronnen en levert ook driekwart van de energie van de Noren.

Denemarken is echter het tweede land voor geïnstalleerde windproductiecapaciteit – meer dan 7020 MW – die de andere helft van de bruto geproduceerde elektriciteit levert. In 2021 werd meer bruto elektriciteit geproduceerd met wind dan met fossiele brandstoffen. Van de vijf is het de meest zuidelijke en heeft het de grootste fotovoltaïsche energiecapaciteit, die de afgelopen tien jaar is toegenomen.

Denemarken bouwt een kunstmatig eiland in de Noordzee dat zal dienen als hub voor schone energie. De installatie zal waterstof produceren en stroom leveren aan drie miljoen huishoudens, gekoppeld aan offshore-windturbines. De capaciteit wordt geraamd op 10 GW en zal in 2033 online gaan.

Brandstoffen

Ondanks het feit dat Finland over kern- en waterkrachtcentrales beschikt, is een derde van de bruto elektriciteitsproductie afkomstig van brandstoffen. Met name biobrandstoffen worden het meest gebruikt, terwijl kolen en aardgas een lager aandeel hebben.

In het algemeen hebben de Scandinavische landen hun gebruik van kolen, olie en aardgas voor de opwekking van elektriciteit verminderd. Noorwegen heeft echter in 2021 de grootste hoeveelheid elektriciteit van de laatste decennia geproduceerd door verbranding van steenkool. Hoewel het een marginale energiebron is, heeft Noorwegen de afgelopen twee decennia meer steenkool gebruikt dan in de vorige.

Unicum

Door de grote beschikbaarheid van waterbekkens vormen de Scandinavische landen bijna een unicum binnen Europa, waardoor het de belangrijkste bron van elektriciteit is. Windenergie wint aan populariteit naarmate de Scandinavische landen het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen, en Zweden en Finland kozen voor kernenergie om hun energievoorziening te differentiëren.