Author profile picture

De wereldwijde CO2-uitstoot is toegenomen door uitzonderlijke droogteperiodes die waterkracht hebben getroffen, maar de stijging was in 2023 lager dan het jaar ervoor dankzij zonne-energie, windenergie en EV, zegt het Internationaal Energieagentschap (IEA) in een persbericht.

Waarom je dit moet weten:

De wereld moet zo snel mogelijk koolstofvrij worden. Het IEA-rapport laat positieve resultaten zien met betrekking tot emissies.

De wereldwijde uitstoot van CO2 steeg in 2023 minder sterk dan het jaar daarvoor, zelfs toen de totale vraag naar energie versnelde, zo blijkt uit een nieuwe analyse van het IEA. De voortdurende uitbreiding van zon-PV, windenergie, kernenergie en elektrische auto’s helpt de wereld van fossiel af. Zonder schone technologieën zou de wereldwijde stijging van de CO2-uitstoot in de afgelopen vijf jaar drie keer zo groot zijn geweest.

Een uitzonderlijk tekort aan waterkracht als gevolg van extreme droogte – in China, de Verenigde Staten en verschillende andere economieën – resulteerde in meer dan 40% van de stijging van de uitstoot in 2023, omdat landen zich grotendeels wendden tot alternatieven op basis van fossiele brandstoffen om het gat te dichten. Zonder de ongewoon lage waterkrachtproductie zou de wereldwijde CO2-uitstoot door elektriciteitsopwekking vorig jaar zijn gedaald, waardoor de totale uitstoot aanzienlijk kleiner zou zijn geweest.

De transitie versnellen

Van 2019 tot 2023 was de groei van schone energie twee keer zo groot als die van fossiele brandstoffen. Daarmee kan het de overgang naar een fossielvrije toekomst versnellen.

Sinds 2019 heeft de wereldwijde inzet van wind- en zonne-energie een indrukwekkend effect gehad. Daarnaast is de jaarlijkse vraag naar aardgas gedaald met een hoeveelheid die gelijk staat aan de vooroorlogse aardgasexport van Rusland naar de Europese Unie. Ook heeft de opkomst van elektrische auto’s, die in 2023 goed waren voor één op de vijf nieuwe autoverkopen wereldwijd, geholpen om een stijging van de vraag naar olie te voorkomen.

China

De Clean Energy Market Monitor laat zien dat het gebruik van schone energie nog steeds te sterk geconcentreerd is in landen als China. In 2023 waren geavanceerde economieën en China wereldwijd goed voor 90% van de nieuwe zonne-PV- en windenergiecentrales en 95% van de verkoop van elektrische voertuigen. De verkoop van warmtepompen daalde wel, doordat consumenten in de knel zaten en geen grote aankopen deden, wat het belang onderstreept van voortdurende beleidsondersteuning.

India

In India heeft de sterke groei van het BBP de uitstoot in 2023 met ongeveer 190 miljoen ton doen toenemen. Een moesson die zwakker was dan normaal zorgde een stijging van de vraag naar elektriciteit. En het deed de productie van waterkracht dalen.