Author profile picture

Duitsland heeft in 2023 een historische daling in CO2-uitstoot bereikt, het laagste niveau sinds de jaren ’50, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van denktank Agora Energiewende. Deze afname is deels te danken aan een sterke reductie in het gebruik van steenkool.

Waarom je dit moet weten

Europa moet hard aan de slag om de klimaatdoelstellingen te behalen. Daarom houden we je op de hoogte van hoe het ervoor staat met de uitstoot van Europese landen.

De CO2-uitstoot in Duitsland is aanzienlijk afgenomen, met een daling van 46 procent sinds 1990. Dat komt neer op 673 miljoen ton CO2. Deze prestatie is vooral te danken aan de grote rol van hernieuwbare energiebronnen in de energiemix, aldus Simon Müller van Agora Energiewende. Hernieuwbare energiebronnen bereikten in 2023 voor het eerst een aandeel van meer dan 50 procent in de Duitse bruto-elektriciteitsverbruik. Ondanks dit goede nieuws voldoen zijn er nog aanzienlijke uitdaging in de verkeers- en bouwsector.

Volgens de Agora-studie blijkt bovendien dat slechts 15 procent van de CO2-reductie toe te schrijven is aan langdurige besparingen, terwijl het overgrote deel het gevolg is van korte-termijneffecten, zoals de fossiele energiecrisis en economische neergang.

Vergelijking met Nederland

Er zijn nog geen cijfers bekend over de totale uitstoot van Nederland in 2023. Maar in het derde kwartaal van 2023 daalde de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 9 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2022, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Deze afname is voornamelijk te danken aan een 37 procent lagere CO2-uitstoot in de elektriciteitssector, waar minder elektriciteit werd opgewekt uit steenkool. Het lijkt dus de goede kant op te gaan.

De uitstoot van broeikasgassen door de landbouw was in het derde kwartaal echter 6 procent hoger. Dit komt doordat tuinders meer gebruik hebben gemaakt van hun warmtekrachtinstallaties (wkk) op basis van aardgas, vermoedelijk door de gedaalde aardgasprijzen.

Komende jaren cruciaal

Beide landen staan voor de uitdaging om de emissies consistent te verminderen om aan hun klimaatdoelstellingen te voldoen. De komende jaren zullen cruciaal zijn om te zien of de positieve trends blijvend zijn en in hoeverre de uitgestippelde klimaatstrategieën daadwerkelijk tot de gewenste resultaten leiden.