Author profile picture

Ruim 10 miljard is er nodig om Brainport Eindhoven de topregio te laten blijven die het de laatste jaren is geworden – en zo Nederland verder vooruit te helpen. Van dat prijskaartje is nu de eerste 370 miljoen concreet ingevuld. Het onderliggende rapport van 34 pagina’s (“Propositie Brainport Eindhoven voor Regio-enveloppe“) wordt vanmiddag aan staatsscretaris Mona Keizer (Economische Zaken) aangeboden.

Het gaat om een eenmalige investering in het voorzieningenniveau van de regio, met als hoofddoel de regio aantrekkelijker te maken op de arbeidsmarkt (ook internationaal) en nieuw onderzoek te stimuleren. De ‘enveloppe’ is het rechtstreekse gevolg van het verzoek van het kabinet om met plannen te komen. Het kabinet heeft in het regeerakkoord 950 miljoen gereserveerd voor het aanpakken van economische knelpunte. Van de benodigde 370 miljoen wil de regio zelf 200 miljoen voor zijn rekening nemen. 170 miljoen moet van het Rijk komen. “Het gaat hier om een inhaalslag”, zo wordt in het document uitgelegd. “Na vier jaar zou er een ander arrangement uitgedacht moeten zijn, dat uitgaat van een hogere structurele bijdrage van het Rijk, zodat de 21 gemeenten in de regio in staat zijn de eigen voorzieningen in stand te houden.”

Het voorstel is gericht op het aantrekken, behouden en opleiden van nationale en internationale kenniswerkers. Bedrijven als ASML, Philips, DAF, VDL en NXP en al hun toeleveranciers hebben die tienduizenden kenniswerkers nodig om te kunnen blijven doen wat ze doen. Daarbij moeten de bedrijven concurreren met regio’s als München, Cambridge, Helsinki, Singapore, Taiwan, Vietnam en verschillende Chinese regio’s. Ze merken dat dat steeds moeilijker wordt, onder meer door het achterblijvende voorzieningenniveau en de stedelijke uitstraling in Eindhoven.

Het ontbreekt de regio nu al aan financiële middelen om een aantal vitale voorzieningen in stand te houden, zoals het muziekgebouw, het nationaal zwemcentrum, de ijsbaan en sportaccommodaties. “Voor een topvoorzieningenniveau is het nodig om aanbod en bereik voor sport, kunst en cultuur te verbreden”, zo stelt de regio. “Gebouwen moeten worden gemoderniseerd en de infrastructuur op sleutelplekken in stad en regio moeten worden aangepakt. Te denken valt aan het realiseren van een Congresgebouw voor 200 bezoekers, het vestigen van een Nationaal Designmuseum in het Evoluon en het vormgeven van een design-district met 25 iconische internationaal toonaangevende opstellingen. Daarnaast gaat het om meer Engelstalige theatervoorstellingen en het behoud van het Muziekgebouw.”

Ook het investeren in innovaties met maatschappelijke impact, zoals de fotonica-technologie, maakt de regio aantrekkelijk voor talent. Brainport Eindhoven pleit voor het opzetten van een fotonica-instituut (PITC), waar bedrijfsleven en kennisinstellingen productie en kennis op fotonicagebied kunnen opwerken. Ook is ondersteuning nodig voor de zogeheten Eindhoven Engine, waar medewerkers van bedrijfsleven op de TU/e-campus samen met wetenschappers onderzoek doen naar specifieke uitdagingen op het gebied van maatschappelijke vraagstukken zoals automotive, energy en health.