Author profile picture

De agrifood-keten in heel Europa kijkt met belangstelling naar alles wat er op dit terrein gebeurt in Noord-Limburg en Noord-Brabant. Dat heeft alles te maken met de innovaties die hier bijna aan de lopende band vandaan komen. Beide provincies hebben een zeer sterke primaire sector en voedselverwerkende industrie. Een deel van die initiatieven is inmiddels opgepikt door data-universiteit JADS in Den Bosch: Jheronimus Academy of Data Science (JADS).

Mark van de Pol, Head of innovation and entrepreneurship van JADS, zegt dat Data Science wordt steeds belangrijker wordt om antwoorden te vinden op de uitdagingen van onze tijd, zeker op het gebied agrifood. “Dat is dan ook een van de onderwerpen waar JADS zich nu mee bezig houdt.”

Voor een deel gaat dat dan over de invloed van data op onze dagelijkse voedselsamenstelling en beleving, zegt Van de Pol. “Het gebruik en de impact van big data in de gehele agrifood keten zal, net als in andere sectoren, de komende jaren explosief toenemen. Data over wat, waar en wanneer we eten en kopen en de impact daarvan op onze gezondheid wordt steeds vaker en sneller gegenereerd. De connected consumer ontwikkelt zich razendsnel. Alle machines en producten in de productieketen zullen voorzien zijn van sensoren. Er gaat een oceaan aan data ontstaan.” Machines moeten vervolgens in staat zijn om uit die oceaan aan data nieuwe, onverwachte correlaties en patronen te herkennen. “We spreken van “dataficatie” van de keten. De dataficatie zal van toepassing zijn op de gehele keten, van productie, verwerking, distributie tot aan de consument. Een ‘internet of food’ dus.”

Uit de comfortzone

Het belangrijkste advies aan startups en bedrijven uit deze sector dat Van de Pol heeft is om uit de comfortzone te stappen. “Men moet zich bedenken dat ontwikkelingen binnen data science het productieproces beter maken, de kwaliteit hoger en de kosten lager worden. Data science is vaak onbekend terrein en organisaties zijn er nog onzeker over. Maak daarom de verbinding met andere vakgebieden, met studenten en wetenschappers om te sparren en te leren over ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden.”

Een voorbeeld van een van de grotere projecten waar JADS aan werkt is Bird’s eye – the eye in the sky. “In Nederland worden subsidies gegeven aan de hand van het gewas dat verbouwd wordt. Het is voor de overheid moeilijk controleren welk gewas er daadwerkelijk verbouwd wordt. Met satellieten worden gewassen herkend en gecontroleerd. Met diezelfde technologie wordt ook de bewerking van de gewassen in de gaten gehouden.

Van 5 tot 16 oktober vindt de vijfde Dutch Agri Food Week plaats, met events over heel Nederland. Daarnaast organiseert JADS eind oktober, als onderdeel van het themajaar We Are Food, een event rondom data science en agrifood. Het hoofdthema is: hoe kan de agrifood-keten van grond tot mond zichzelf beter ontwikkelen, verbeteren en vernieuwen?

Bron: Dutch Agrifood Week