Author profile picture

Zeg je West-Brabant, dan zeg je landbouw. Van oudsher zijn er in het gebied tussen Breda en Bergen op Zoom veel agrarische bedrijven te vinden, bijvoorbeeld suikerbiet- en zacht-fruittelers. De mensen zijn ondernemend en de grond is vruchtbaar. Ondernemers dragen hun bedrijf vaak over van generatie op generatie – allemaal hebben ze een eigen verhaal met pieken en dalen.

Er zijn grote transities gaande, de economie wordt circulair en plantbased. Een ingewikkeld proces met veel uitdagingen, maar ook nieuwe kansen. De Economic Board West-Brabant heeft als ambitie om in 2030 als regio dé voorloper in de transitie naar die nieuwe economie te zijn. Er wordt al hard aan de weg getimmerd: zo komen de wereldwijd gegeten plantaardige balletjes van Ikea uit de regio.

Waarom dit belangrijk is:

West-Brabant staat bekend om zijn rijke agrarische tradities en ondernemende geest. Te midden van grote economische verschuivingen naar een circulaire en plant-based economie, wordt de regio geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en kansen. De Economic Board West-Brabant streeft ernaar om tegen 2030 dé koploper te worden in deze transitie. IO vroeg REWIN, de ontwikkelorganisatie van de regio, wat zij doen om dit doel te halen.

REWIN, de ontwikkelorganisatie van West-Brabant, helpt de regio met het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en het vinden van nieuwe kansen. De organisatie begon in 1986 – middenin de economische recessie – als acquisitiepartij om bedrijven naar de regio te trekken. Inmiddels richt REWIN zich op ecosysteemontwikkeling via de uitvoering van vier regionale programma’s waaronder Circulair Ondernemen en Plantbased Ondernemen. 

“We versterken de economie en jagen innovatie aan. Het regionale ecosysteem – de samenwerking tussen het bedrijfsleven, overheden en onderwijs – speelt daarin een belangrijke rol”, zegt Mathijs van Campenhout, strategisch adviseur bij REWIN. Ook inclusiviteit speelt een grote rol. “Nieuwe producten en diensten moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Niet alleen voor een selecte groep mensen die biobased spouwmuurisolatie of een duurdere vleesvervanger kan betalen.” 

Nieuwe markten en verdienmodellen

Wat bereikt het ecosysteem samen? Naast de ontwikkeling van nieuw voedsel, zoals de plantaardige balletjes, wordt er ook gewerkt aan andere biobased producten. De reststromen van aardappels worden ingezet voor biobased plastics. En van suikerbiet wordt allang niet meer alleen suiker gemaakt. Het gewas zorgt ook voor belangrijke bestanddelen in blokjes voor de vaatwasser, groene energie, persoonlijke verzorgingsartikelen en duurzaam plastic. Van Campenhout: “Veel innovaties in de regio komen van corporate en mkb-bedrijven die op zoek zijn naar toekomstbestendige nieuwe markten en verdienmodellen. Die bedrijven blijven ontwikkelen, ondernemen zit in hun bloed. Dat is heel anders dan startups die iets radicaal anders willen doen.” 

Mathijs van Campenhout

Digitalisering en gaming

Maar er is meer dan alleen landbouw en uiteenlopend mkb in West-Brabant. “Naast de gevestigde bedrijven zijn er hier ook veel startups”, gaat hij verder. De jonge bedrijven richten zich volgens Van Campenhout vooral op digitale zaken. De startup Natuurhuisje.nl maar ook CM.com zijn bijvoorbeeld ontstaan in de regio.

Ondernemersbloed

REWIN probeert startups zo goed mogelijk te faciliteren zodat ideeën niet op de plank blijven liggen en studenten de ruimte te krijgen te ontwikkelen in de regio. Van Campenhout ziet dat ondernemers die eerder bij grote bedrijven in de Randstad werkten, naar West-Brabant komen om daar hun eigen startup te bouwen. “Vaak zijn die mensen in de regio opgegroeid en komen ze terug om hier te wonen en te werken. Zo nemen zij hun opgedane kennis ook weer mee terug.” REWIN heeft de opgelopen jaren met de gemeente Breda, de Brabantse partners BOM en Braventure een programma voor startups opgezet: B’Wise. “Inmiddels zitten er al meer dan 50 startups, en wordt er dit jaar een nieuwe verdieping geopend.”

De combinatie tussen startups en gerenommeerde bedrijven is volgens Van Campenhout een belangrijk recept voor een schonere, duurzamere, slimmere en socialere toekomst. “Met de traditionele industrie red je het niet, maar met alleen startups ook niet. De diversiteit is belangrijk om elkaar vooruit te helpen.”

Samenwerking

Dit artikel is gemaakt in een samenwerking tussen BOM en onze redactie. Innovation Origins is een onafhankelijk journalistiek platform dat zijn partners zorgvuldig uitkiest en uitsluitend samenwerkt met bedrijven en instellingen die achter onze missie staan: het verhaal van innovatie verspreiden. Op die manier kunnen wij onze lezers waardevolle verhalen aanbieden die volgens journalistieke richtlijnen tot stand zijn gekomen. Wil je meer weten over hoe Innovation Origins samenwerkt met andere bedrijven? Klik dan hier