© AgroCares
Author profile picture

Om landbouwgrond optimaal te laten gedijen is regelmatige bemesting noodzakelijk. Maar willekeurig mest toevoegen kan ook niet goed uitpakken. Bodemanalyse is de oplossing. “Alleen is het zo dat maar 10% van de boeren in de wereld toegang heeft tot laboratoria. Vaak zijn die te ver weg, ze zijn te duur, het duurt te lang en het is ondoorzichtig. We zijn in 2013 begonnen omdat we daar verandering in willen brengen. Wij willen echt alle boeren in de gelegenheid stellen om hun gronden te kunnen analyseren”, zegt Christy van Beek, hoofd landbouwkundige bij AgroCares.

AgroCares ontwikkelde een kleine compacte bodemscanner. Die werkt met een infraroodsignaal. Een monster wordt doorgelicht, de uitkomst wordt met de mobiel doorgestuurd voor analyse. De samenstelling wordt vergeleken met samples in de zogenaamde calibratie database. “De uitkomst wordt teruggestuurd. Dan vult de boer in hoe groot zijn land is, wat hij verbouwt en hoe groot de oogst is die hij verwacht. Daaruit volgt een advies op maat: deze meststoffen, deze hoeveelheid en wanneer die moeten worden toegediend.” Inmiddels heeft AgroCares 30.000 boeren bereikt en daar de opbrengst verhoogd. Dat gaat om gemiddeld 25% meer oogst.

Christy van Beek (AgroCares)

“Focus!”

AgroCares ging in 2019 failliet, maar maakte niet lang daarna een doorstart. Het bedrijf werd overgenomen door een klant die veel met veldproeven deed, maar nog weinig digitaal bezig was. Belangrijkste les van het faillissement: focus. “We hebben de efficiëntie verbeterd, minder mensen, lagere kosten. We gaan ons richten op een aantal focus landen: Kenia, Oeganda, Rwanda, Ghana, Nederland, Polen en Oekraïne. We gaan meer in projecten doen en we kijken meer naar additionele verdienmodellen. Het interessante is: “We hebben klanten, die hebben 30.000 analyses gedaan, dat is een gigantische database.” Je kunt bodemkaarten gaan maken, trendanalyses gaan doen, climate smart agriculture: wat is je potentie om koolstof in de bodem vast te houden? Dus wij denken nu: wat is de tweede toepassing waarmee we nog een slag kunnen maken?”

© AgroCares

Het businessmodel bestaat uit een prijs voor de hardware en een abonnement. De scanner en toebehoren kost 3.000 euro. Die wordt vaak aangeschaft door een overkoepelende organisatie. “Die gaan met de set langs de boeren. Sommigen rekenen daar een prijs voor, dan is het een manier om een inkomen te genereren. We zien ook veel partijen die het als marketinginstrument oppakken, die in de value chain dichtbij de boeren willen gaan zitten. Dan krijg je loyalty programma’s: als je bij mij de kunstmest koopt dan krijg je een gratis bodemtest. Dat soort klanten hebben we ook.” Naast de prijs voor de hardware kost een abonnement waarmee onbeperkt testen kunnen worden gedaan 1.900 euro. AgroCares praat ook met grote partijen zoals de Wereld Voedsel Organisatie. “Maar de Wereldbank gaan niet zelf zo’n ding kopen om daarmee het veld in te gaan. Zij initiëren projecten met overheden. Daar ligt absoluut potentie, maar het is niet makkelijk. Het zijn lange taaie trajecten.”

“Steeds schaalbaarder”

AgroCares richt zich nadrukkelijk op boeren in ontwikkelingsgebieden. Daar kan de opbrengst vaak nog flink verbeteren. “Je ziet daar een hele grote groep boeren die wel veel geld uitgeven aan meststoffen, zonder te weten wat die bodem nodig heeft. Dus je koopt maar wat en dat is slecht voor zowel de boer want het kost geld, maar het is ook slecht voor de gewassen en de bodem. Met ons apparaat kan een boer ter plekke de bodem analyseren. Je krijgt een rapportje via de smartphone, er zit ook een mobiele printer bij. Met het printje kan hij naar die agrodealer gaan.” De adoptie van technologie vormt nog vaak een drempel. “We hebben die early adopters, die vinden het gaaf, die willen het allemaal hebben, maar dan volgt de volgende fase en daar zijn we gestruikeld. Dat pakken we nu weer op.”

Vertrouwen speelt een belangrijke rol: levert de scanner wat het belooft? “Mensen moeten je kennen. Ik geef heel veel demo’s en we hebben ook demonstratievelden en dan organiseren we farmer days.” Eénjarige planten reageren beter op veranderende bodemsamenstelling dan planten die dieper wortelen. “Bij de keuze waar we actief zijn is niet per se gekeken naar of daar ook veel geld te verdienen valt. De eigenaar wil echt een verschil maken. We kijken ook naar andere markten, maar Afrika heeft nooit ter discussie gestaan. Dat is een ideële keuze.” Dankzij nog meer techniek, zoals deep learning, gaan de kosten verder omlaag. “We zien wel dat we per oppervlakte eenheid steeds minder monsters nodig hebben. In een land als Kenia hebben we 1.800 monsters genomen. Ghana wordt het volgende land en daar hebben we dan meen ik maar 400 monsters nodig. Dus het wordt steeds schaalbaarder.”