Author profile picture

‘Juist omdat het zo goed gaat in Brainport Eindhoven, is het zaak om die kracht van vandaag te koppelen aan de uitdagingen van morgen’. Aldus Arnold Stokking, Managing Director Industry bij TNO en initiator van de toekomstverkenning van Brainport Eindhoven; waar liggen kansen voor de regio als het gaat om innovatie en nieuwe business modellen in 2038? In deze tweewekelijkse column lichten Stokking en direct betrokkenen belangrijke punten uit die toekomstverkenning toe. Lees hier de eerder gepubliceerde Brainportcolumns.

Data is het nieuwe goud, wordt wel gezegd. Maar dan moet het eigendom van die data wel bij de rechtmatige persoon of organisatie blijven. En daar wringt tegenwoordig de schoen, want het gevoel de controle over je eigen data kwijt te raken, neemt steeds meer toe. Zóveel gegevens zitten in de cloud; is dat wel veilig, wie kijkt er allemaal mee en wie verdient geld met kennis over jou? Niet alleen een prangende kwestie voor ieder van ons als individu, maar net zo goed voor het (regionale) bedrijfsleven.

“Een soort slimme stekkerdoos waarop ieder zijn eigen storage plek heeft en waarvoor een slimme set van afspraken geldt”

Datamanagement is dan ook één van de belangrijkste vraagstukken binnen de toekomstverkenning van Brainport Eindhoven. Een sterk aspect van onze hightech regio is de keten waarin OEM’ers en toeleveranciers, voornamelijk mkb’ers, nauw samenwerken. En binnen zo’n keten wordt veel data uitgewisseld, een toeleverancier moet immers precies weten hoe de producten van zijn klant werken om de passende onderdelen daarvoor te maken. Echt bedrijfsgevoelige informatie dus. Wat we daarvoor nodig hebben, is een digitale omgeving waarop meerdere spelers kunnen inpluggen op hetzelfde netwerk zonder hun data prijs te geven aan elkaar. Een soort slimme stekkerdoos waarop ieder zijn eigen storage plek heeft en waarvoor een slimme set van afspraken geldt.

Op de Brainport Industries Campus (BIC) is in het kader van de Smart Industry campagne een fieldlab opgericht om een veilige omgeving bestaande uit gedistribueerde opslag te ontwikkelen en te gebruiken voor bedrijfsgevoelige informatie zoals producttekeningen: het Smart Connected Suppliers Network onder leiding van Brainport Industries. Dit fieldlab bouwt voort op het in Duitsland opgerichte initiatief International Data Space (IDS), onder leiding van het Duitse zusterinstituut van TNO, Fraunhofer. TNO heeft zich hier direct bij aangesloten en werkt mee aan het definiëren van de architectuur en standaardisatie. Het initiatief sluit geweldig aan bij het Europese gedachtegoed van vrij verkeer van mensen, goederen en diensten. We voegen nu aan deze Europese waarden vrij verkeer van data toe, maar wel veilig en met behoud van soevereiniteit. Dit laatste wil zeggen dat degene die de data genereert eigenaar blijft. Ook kent de EU een mooie geografische omvang om deze werkwijze op in te zetten, er vinden tenslotte heel veel toeleveringen plaats tussen de lidstaten.

Het systeem heeft een open karakter en kan ‘stekkeren’ met diverse software platforms en waar nodig met grote cloud oplossingen. Het is tenslotte niet denkbaar om in ICT helemaal opnieuw te beginnen. En het is niet moeilijk om te bedenken dat deze werkwijze ook in heel andere toepassingsgebieden van nut kan zijn, denk aan bijvoorbeeld de zorg en patiëntendossiers. Naar mijn idee kunnen talloze partijen veel baat hebben bij dit project, maar wij kunnen ook leren vanuit andere sectoren. Hiermee loopt het fieldlab Smart Connected Suppliers Network voorop in Europa. Dit toont ook weer aan dat we binnen Brainport Eindhoven met grensverleggende en innovatieve oplossingen bezig zijn op een toekomstbestendige wijze.

“Een veilige infrastructuur voor dataverkeer is net zo belangrijk als de wegen waar we op rijden”

De grote ICT-bedrijven uit de VS en China hebben ons het gevoel gegeven dat we de controle kwijtraken over onze eigen data. Zij verdienen ook bakken met geld met data die nu niet of slecht beschermd is. Het IDS initiatief is daarom zo belangrijk om data juist heel positief in te zetten, als goud, en onze toeleverketens te versterken in plaats van te bedreigen. We moeten er juist een concurrentievoordeel mee behalen. Datacommunicatie is zo ontzettend belangrijk omdat het ten grondslag ligt aan vele ontwikkelingen van de digitale revolutie. Als we goede data-uitwisseling niet mogelijk maken, beperken we ook de kansen voor andere belangrijke ontwikkelingen als artificial intelligence en machine learning. Al die nieuwe ontwikkelingen vereisen ook communicatie en de uitkomsten hebben waarde die op een veilige manier gedeeld moet worden. Daarom is het noodzakelijk dat we een veilige infrastructuur voor dataverkeer ontwikkelen. Dat is net zo belangrijk als de wegen waar we op rijden. En over het gebruik van die wegen hebben we toch ook universele afspraken gemaakt?