Author profile picture

In het gebouw van Sint Lucas op Strijp-S kwam Brainport Eindhoven vrijdag bijeen, om samen met bedrijven en kennisinstellingen na te denken over de toekomst van Brainport Eindhoven. Dit jaar wordt er onderzocht wat er nodig is om de regio aantrekkelijk te houden voor inwoners en ondernemers en hoe de ‘innovatie-agenda van de toekomst’ eruit moet zien.

Arnold Stokking, Bestuurslid Stichting Brainport en Managing Director TNO Industry trapte het evenement af: “Anton en Gerard Philips hebben een grootsheid naar Eindhoven gebracht, waar we trots op kunnen zijn. We zijn geen dorp, het is een wereldspel en Brainport Eindhoven is een wereldspeler. We zitten politiek gezien nu al op het niveau van Amsterdam en Rotterdam, de andere twee Mainports in Nederland. Maar het mag niet ophouden bij een mooi verhaal over de geschiedenis, we moeten nu stappen gaan zetten.”

Robert Bood van FairSights, die de middag leidde, voegde daaraantoe: “We werken al veel samen, maar nog steeds niet genoeg, dat moet veel meer. We moeten onszelf oprekken en ons afvragen in wat voor een wereld we willen leven. Vandaag gaan we daarmee beginnen en de vraag stellen waar we willen staan in 2038 en of we daar wel komen met de technologie die we nu hebben.”

Nadat de aanwezigen in verschillende sessies hadden nagedacht kwamen ze op de volgende punten uit die op de ‘Innovatie-agenda’ kunnen komen te staan:

 

Een gezonde regio

 • De digitale economie met regionale basis als nutsvoorziening gebruiken.
 • Ook aandacht geven aan het sociale aspect van technologie.
 • Een data infrastructuur hebben.
 • Gezonde lucht.
 • Gezond en duurzaam eten.
 • Minder genezen en meer voorkomen.
 • Brainport als ‘regelvrije zone’ om meer te kunnen experimenteren, bijvoorbeeld met kweekvlees.

Een creatieve regio

 • Diversiteit is erg belangrijk, omdat het leidt tot innovatie.
 • Er moet een AirBnB van de maakindustrie komen, zodat mensen ook voor korte tijd hier kunnen werken, om te zien wat er hier gebeurt.

Een slimme regio

 • IP is kwetsbaar en de industrie kan eindig zijn, dus moeten we een nieuw soort IP maken, dat we kunnen verkopen: BIPS (Brainport Intelectual PropertieS)
 • We moeten het onderwijs van de toekomst gaan ontwikkelen, om mensen op te leiden die we nodig hebben.
 • Ons inzetten op AR en VR, daarin zijn we nog te beperkt.
 • Meer mensen zoals Frederiks Philips aantrekken, zodat de ideeën ook gefinancierd kunnen worden.

Een mobiele regio

 • MaaS (Mobility as a Service). Er zijn initiatieven genoeg en de technologie is er.
 • Nieuwe vervoersconcepten moeten zo mogelijk altijd prioriteit krijgen, ruimtelijk en financieel.
 • Niet alleen een technische innovatie hub zijn, ook een soort regelvrije zones instellen, zodat er geëxperimenteerd kan worden.
 • Zorgeloos kunnen verplaatsen van A naar B, waarbij het niet belangrijk is met welk vervoersmiddel dat gebeurt.