Author profile picture

Als boegbeeld van Brainport en burgemeester van Eindhoven, liet John Jorritsma dinsdag al direct na de presentatie van het regeerakkoord weten zeer in zijn nopjes te zijn met het resultaat. “Hiermee kunnen we invulling gaan geven aan onze wensen uit de Brainport Nationale ActieAgenda.” Inmiddels hebben meer betrokkenen de kans gehad om het akkoord tot zich te laten doordringen. Vandaag een overzicht van de belangrijkste reacties.

Lees hier meer over de gevolgen van het Regeerakkoord voor Brainport Eindhoven

Frans Schmetz, Directeur High Tech Campus Eindhoven: “De bedrijven in Brainport Eindhoven bieden met hun technologie oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken waar de wereld voor staat. Daarom is het goed dat het nieuwe kabinet een revolutionaire technologie als fotonica expliciet noemt. Eindhoven loopt hierin wereldwijd voorop, met de TU/e, brancheorganisatie Photon Delta en bedrijven als SMART Photonics en EFFECT Photonics. Die voorsprong moeten we zien uit te bouwen. Daar profiteert uiteindelijk heel Nederland van.”

Antoine Wintels, voorzitter Summa College: “Ik ben heel blij dat het belang van vakmanschap erkend wordt. Goed dat er daarom meer mogelijkheden voor samenwerking komen tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Ook zijn we heel blij met de broodnodige extra investeringen in het technisch vmbo, de belangrijkste leverancier van studenten voor onze technische mbo-opleidingen.”

Nienke Meijer, voorzitter van het College van Bestuur van Fontys Hogescholen: “Dit akkoord toont oog voor de regio. Dat biedt ook kansen voor Fontys. Voor mij is het nog wel de vraag hoe we van denken naar doen gaan. Hoe zal in de praktijk de overgang van mbo naar hbo verbeteren, hoe krijgen we genoeg techniekdocenten? Daarvoor hebben wij ruimte nodig om zelf beleid te creëren, regelruimte dus. Ik hoop dat we die krijgen.”

Frans Huijbregts, directeur Huijbregts Groep: “Een leven lang leren maakt dat je een leven lang kunt functioneren. De maatschappij verandert continu; om hierin op lange termijn te kunnen blijven functioneren is wendbaarheid en dus leerbaarheid van werkgevers, werknemers en overheid nodig. Werkgevers, werknemers en overheid moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Een gezamenlijke agenda op een leven lang leren zorgt voor stabiliteit in onze snelgroeiende en veranderende maatschappij.”

Hans de Jong, president Philips Nederland: “Nederlandse digitale medische technologie uit de Brainport regio kan het kabinet ondersteunen de zorg hoogwaardig en betaalbaar te houden.”

Arnold Stokking, managing director TNO Industry: “De aandacht in het regeerakkoord voor met name meer toegepast onderzoek is een belangrijke erkenning en steun voor onze regio die excelleert in publiek-private innovatiesamenwerking zoals in het Holst Centre en Solliance. Het regeerakkoord is een steun in de rug voor de hightech projectontwikkelingen rond kennisonderwerpen en applicaties in onze regio op het zo ontzettend belangrijke thema van energie opslag.”

Jan Mengelers, bestuursvoorzitter Technische Universiteit Eindhoven: “Het nieuwe regeerakkoord heeft duidelijk oog voor technologie en samenleving. Daar ben ik erg blij mee. Met de aandacht voor fotonica, hightech, nano, quantum, energietransitie en duurzaamheid krijgen belangrijke wetenschappelijke speerpunten nationale ondersteuning. Hier kan de universiteit wat mee, maar dit geldt ook voor talrijke nieuwe innovatieve bedrijven die hiermee bezig zijn. Deze doorbraaktechnologieën kunnen nog heel veel gaan betekenen voor Nederland.”

Frits van Hout, lid Raad van Bestuur en Chief Program Officer ASML: “Nu we de aanjagende functie van Brainport Eindhoven verder kunnen gaan uitbouwen, zijn we blij dat het nieuwe kabinet ook cultuur aan economie verbindt. Investeren in het vestigingsklimaat van de regio draagt stevig bij aan het vergroten van het verdienvermogen van Nederland. Daarnaast is er een structurele verbetering nodig door middel van een substantiële aanpassing in het gemeentefonds.”

En tenslotte nogmaals John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven en voorzitter van Stichting Brainport: “Ik krijg hier een goed gevoel bij. Met de voorgestelde inhoudelijke maatregelen voegt het nieuwe kabinet de daad bij het woord. Het biedt houvast voor een stevige samenwerkings- en investeringsagenda voor de komende vier jaar. Door de hele tekst heen staan haakjes om het gesprek weer op te pakken met het kabinet, over het vormgeven van een internationaal concurrerend voorzieningenniveau. Samen met de steeds intensievere werkrelatie met de andere twee economische kerngebieden geeft dit ‘vertrouwen in de toekomst’.”

Meer weten over de exacte passages in het regeerakkoord die de wensen uit Brainport kunnen ondersteunen? Brainport Development maakte een overzicht: “Kabinet Voegt Daad bij het Woord