Author profile picture

De provincie Noord-Brabant en de gemeente Helmond zetten een belangrijke stap richting de privatisering van de Automotive Campus. Samen met de derde eigenaar van de campus, Bouwbedrijf Van de Ven en nieuwe partner Ramphastos Real Estate Investments van miljardair Marcel Boekhoorn.

Het bedrijf van Boekhoorn kocht in 2012 met een groep investeerders voor € 450 miljoen de High Tech Campus in Eindhoven en krijgt met de nieuwe aankoop een steeds grotere vinger in de pap van het ecosysteem in de Brainportregio. Bij de verschillende bedrijven op de Automotive Campus werken zo’n 1250 mensen.

Toekomstvisie

De vier partijen betrokken partijen tekenen een intentieovereenkomst als eerste stap richting een overdracht die deze zomer moet plaatsvinden. Daarvoor moeten nog een aantal zaken verder uitgewerkt worden onder meer over de samenwerking, toekomstvisie, de afspraken rond de verkoop van de gronden en financieringen. Welk bedrag er met de transactie gemoeid is, wilden de partijen nog niet zeggen.

De Automotive Campus is volgens een verklaring van de gemeente van groot belang voor de Helmond, de regio en de provincie. “Een florerende campus versterkt de positie van de Brainport-regio en zet de regio krachtig op de kaart bij ruimtelijke, economische en mobiliteitsontwikkelingen. De campus heeft in de afgelopen jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt. En nu is het tijd voor de volgende stap.”

Volop geïnvesteerd

De overheid heeft de afgelopen jaren samen met Bouwbedrijf van de Ven al volop geïnvesteerd in de opbouw van de Automotive Campus. De provincie en gemeente Helmond zijn van mening dat door verkoop aan een private partij de campus zich verder en vooral sneller en beter kan ontwikkelen. Verkoop aan Bouwbedrijf Van de Ven en Ramphastos Real Estate Investments, de partij achter onder andere de High Tech Campus in Eindhoven, biedt voor de campus een solide toekomst.

Lees ook: Zon komt op boven mobility hotspot van Europa

“De Automotive Campus in Helmond is een van de belangrijke werklocaties in Brabant. Het draagt bij aan een topvestigingsklimaat en aan de innovatiekracht van Brabantse bedrijven in de sector high tech automotive en smart mobility. Het is een omgeving waar de samenwerking binnen de triple helix (ondernemers, onderwijs en overheden) echt zichtbaar wordt gemaakt en waar veelbelovende start ups kunnen floreren zoals bijv. Lightyear. De stap naar een private eigenaar is belangrijk voor de volgende stap van de campus”, onderstreept gedeputeerde Erik Ronnes van Wonen en Ruimte het belang van de campus.

‘Makers van de toekomst’

De Helmondse wethouder van de Brug van Economie en Innovatie, Arbeidsmarkt en Financiën benadrukt dat de ‘doorontwikkeling van de Automotive Campus belangrijk is voor Helmond’. Niet alleen voor de werkgelegenheid, maar ook voor de automotive industrie. “Op de Automotive Campus bewijzen we immers iedere dag dat we in Helmond de makers van de toekomst zijn. Of het nu gaat om Altran, Dens of het al genoemde Lightyear. We laten met de voorgenomen verkoop niet alles los, maar blijven samen sturing geven aan de campus.”

Bij de verkoop willen de overheden de maatschappelijke waarden voor de toekomst zekerstellen. Daarom wordt er samen met de betrokken partijen een toekomstvisie opgesteld. Hierin wordt afgesproken welke stappen in de toekomst gezet worden om de belangrijke samenwerking tussen de overheid, het onderwijs en de arbeidsmarkt (triple helix) te behouden. De komende tijd wordt een aantal zaken verder uitgewerkt zoals een bodemonderzoek en juridische en fiscale afspraken. Naar verwachting wordt voor de zomer van 2021 de daadwerkelijke verkoop gesloten.

Meer verhalen over de ontwikkelingen op de Automotive Campus.