Maarten Van Andel

Author profile picture

Maarten van Andel is directeur Toegepaste Natuurwetenschappen van Fontys Hogescholen. Hij werkte daarvoor ruim dertig jaar als onderzoeker, projectleider en directeur in de hightech-industrie. Hij heeft vijftien jaar ervaring met duurzaam ondernemen, en werkte daarin samen met bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen. In de afgelopen jaren schreef hij twee boeken over duurzame energie. Chemicus van Andel presenteert en publiceert kritisch over actuele energiezaken, op basis van natuurwetenschappelijke feiten en analyses. Daarbij geeft hij inzicht welke maatregelen wel of niet effectief zijn, en wat ieder van ons zelf kan doen om grondstoffen, energie en CO2 te besparen.